شناسهٔ خبر: 101589 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون عمران مجلس:

اراضی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی توسط وزارتخانه‌های دفاع و جهاد تامین‌ می‌شود

احمد دنیا مالی عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اراضی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی توسط وزارتخانه‌های دفاع و جهاد تامین‌ می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح نهضت ملی مسکن با کسری زمین مواجه است؟ گفت: وزارت دفاع و جهاد کشاورزی برای تامین کسری زمین طرح نهضت ملی مسکن به کمک وزارت راه و شهرسازی خواهند آمد و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کسری زمین را جبران خواهند کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه جدید دولت، دو شرط از شروط ثبت نام متقاضیان واجد شرایط تسهیل پیدا کرده است ادامه داد: این شروط شامل سابقه مالکیت خصوصی است که بر این اساس و این مصوبه مالکیت خصوصی از بیش از ۱۶ سال به پنج سال کاهش یافت و همچنین مصوبه دیگری که به کاهش سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا اشاره دارد.

دنیامالی گفت: سابقه سکونت تصمیم ‌وزارت راه و شهرسازی بر این است که سابقه سکونت در کلانشهرها به خصوص تهران همان پنج سال باقی بماند ولی در سایر شهرها این شرایط تسهیل شود و کاهش یابد. این مصوبات در کنار سایر مصوبات نشان می‌دهد که دولت در طرح نهضت ملی مسکن مصمم است و قصد دارد تا مشکل کسری زمین را نیز هر چه سریعتر مرتفع کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که ورود وزارتخانه‌ها برای مرتفع کردن کسری زمین نهضت ملی مسکن به چه شکل خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: طبق گزارشاتی که وزارت راه و شهرسازی در این بخش داشته تاکنون برای دو میلیون و ۸۰۰ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تامین زمین شده است و برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر مقرر شده است تا وزارت دفاع و وزارت جهاد کشاورزی و حتی برخی از وزارتخانه های دیگر، کسری زمین این یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کنند.

وی به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: نگاه مجلس و دولت سیزدهم، برخورداری دهک‌های پایین از مسکن است. معتقد هستیم که باید شرایط به گونه‌ای باشد که دهک‌های کم‌درآمد و یک تا سه توانایی این را داشته باشند که بتوانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند.