شناسهٔ خبر: 102337 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

برگزاری نشست‌های تأمین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن

احمد اصغری مهرآبادی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز دومین سلسله از نشست‌هایی با موضوع تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه به روز‌رسانی سامانه بانک زمین اولین بند از برنامه دهگانه وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است افزود: در این سلسله نشست‌ها اقدامات انجام شده در راستای پاسخگویی به بخشنامه‌های ارسالی مرتبط با تکمیل بانک زمین بررسی و روند اقدامات هر استان به تفکیک پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه در این نشست‌ها پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در هر استان به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد افزود: روند اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های طرح اقدام ملی که در استان‌ها آغاز شده نیز مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با توضیح اینکه بانک زمین و مسکن پیش از این هم در سازمان ملی زمین و مسکن فعال بوده است توضیح داد: با شروع دولت سیزدهم و پس از اعلام برنامه‌های ۱۰ گانه وزارت راه و شهرسازی جهت تسهیل اجرای قانون جهش تولید مسکن مقرر شد که بانک زمین به یک سامانه فراسازمانی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: بررسی اقدامات انجام شده براساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن ، اخذ اسناد تک برگ، تحویل اراضی ملی از وزارت جهاد کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، استرداد اراضی موضوع قراردادهای مهلت سپری شده و اخذ اسناد اراضی سایر دستگاه‌های دولتی از دیگر مواردی است که در این نشست‌ها به آنها پرداخته خواهد شد.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، گفتنی است نشست‌های تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از ۲۷ آذر تا هفتم دی‌ماه با حضور مدیران راه و شهرسازی استان‌ها به نوبت در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار می‌شود.