شناسهٔ خبر: 103580 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان اعلام کرد:

انعقادتفاهم نامه واگذاری قیر رایگان با شهرداری رودبار جنوب

جنوب کرمان تفاهم نامه قیر رود بار مدیرکل راه و شهر سازی جنوب کرمان از انعقاد تفاهم نامه واگذاری قیر رایگان به شهرداری رودبار جنوب خبرداد و گفت: هدف ما این است محلات هدف بازآفرینی شهری بتوانند از این اقدام بهره مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (جنوب کرمان) محمدساردویی مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان گفت: دراستای تبصره یک قانون بودجه۱۴۰۰ و همکاری از سری برنامه های باز آفرینی شهری با انعقاد تفاهم نامه ای سهمیه قیر رایگان جهت مصرف در معابر فاقد آسفالت در محدوده محلات هدف بازآفرینی شهری به شهرداری رودبار جنوب  واگذارخواهدشد.

وی اشاره کرد: برمبنای این تفاهم نامه شهر داری رودبار جنوب موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به مفاد تفاهم نامه اقدام کند.