شناسهٔ خبر: 115135 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

اینفوگرافیک| اقدامات شاخص اداره کل هواشناسی استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱

سایز

اینفوگرافیک| اقدامات شاخص اداره کل هواشناسی استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱