شناسهٔ خبر: 1469 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنايي با مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی

خشکسالی در پی خشکسالی های گسترده سال های گذشته که لطمات زیادی به بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرد و بر اساس نیاز مسئولین محترم استانی در خصوص ارائه راهکارهای به روز و جامع در خصوص پایش،پیش بینی و هشدار خشکسالی و در راستای اوامر مقام معظم رهبری در سفر به استان فارس، ستاد خشکسالی کشور به ریاست معاون محترم اجرایی رییس جمهور در پنجمین جلسه خود به تاریخ 87/04/18 مصوب نمود که مرکز ملی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالی در سازمان هواشناسی کشور ایجاد شود.

در پی این مصوبه معاون محترم نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به تاریخ 87/08/08 مجوز ایجاد پست های سازمانی مرکز ملی خشکسالی را در تشکیلات حوزه ستادی سازمان هواشناسی کشور صادر کرد.

وظایف اساسی مرکز به این شرح است:

1- جمع آوری داده ها و اطلاعات خشکسالی

2- پایش پیش بینی، پیش آگاهی و صدور هشدار خشکسالی

3- اطلاع رسانی مناسب و مؤثر به کاربران عمومی و دستگاه های اجرایی

شرح وظایف

1- پیگیری و انجام مصوبات ستاد و هیات امناء مرکز

2- تامین نیازهای کاربران و ارائه محصولات و خدمات خشکسالی در سطوح مختلف برای تمامی بخشهای دولتی، تعاونی، و خصوصی در محدوده امکانات و توانمندی های مرکز

3- انجام مطالعات به منظور تدوین سیاستهای راهبردی پایش و پیش آگاهی خشکسالی و ارائه خدمات مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه جهت پیشنهاد به هیات امناء مرکز و ستاد

4- تهیه و تنظیم طرح راهبردی همراه با برنامه های اجرایی این طرح برای میان مدت و بلند مدت در تمامی حوزه های فعالیت مورد نیاز مرکز، از جمله پایگاه ملی داده و اطلاعات خشکسالی، پایش، هشدار و پیش آگاهی خشکسالی با همکاری دستگاه ها و موسسات ذیربط جهت پیشنهاد به هیات امناء مرکز و ستاد

5- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور هدایت، گسترش و تجمیع سازی فعالیتهای مرتبط در حوزه داده و اطلاعات، دیدبانی، پایش، هشدار و پیش آگاهی خشکسالی در سطح ملی و تقویت شبکه های همکاری و ارتباطی ملی، منطقه ای، و بین المللی توسط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاستهای مصوب ستاد و هیات امناء مرکز

6- مطالعه، پژوهش و آموزشهای کاربردی در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) علوم و فن آوری های مورد نیاز مرکز

7- بررسی نیازها و اجرای پروژه های مرتبط و مورد نیاز در چارچوب سیاستها و مصوبات ستاد و هیات امناء مرکز

8- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین ومقررات جاری کشور

9- اجرای برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در امور مدیریت ریسک خشکسالی و کاهش خطر پذیری بلایای طبیعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و چم انداز 1404.

10- تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مورد نیاز مدیریت خشکسالی در کشور جهت پیشنهاد به مراجع قانونی

11- ایجاد پایگاه ملی داده و اطلاعات خشکسالی و تمرکز در نگهداری، طبقه بندی،  به هنگام سازی و ارائه خدمات به کاربران در حوزه فعالیتهای مرکز

12- بررسی، شناسایی و ارزیابی داده های موجود در بخشهای مختلف کشور به منظور توسعه و تشکیل پایش خشکسالی و سیستم موثر پیش آگاهی

13- بررسی و ارزیابی دادهای قابل دسترس در سطح جهانی و مراکز بین المللی برای برطرف شدن نیاز های مرکز به انواع داده

14- ارزیابی کمّی و بهبود داده ها و شبکه ایستگاهی

15- طراحی پایگاه ملی داده و اطلاعات شامل دادهای اولیه هواشناسی، داده های ماهواره و راداری ، محصولات مدلهای مختلف و رخداد پدیده خشکسالی و منابع علمی

 16- کنترل کیفی و رفع نواقص داده ها برای اجرای مدلهای مورد نیاز در پایش خشکسالی

17- بررسی و انتخاب موثر ترین و قابل اعتماد ترین شاخص و معیارهای ارزیابی خشکسالی و تطبیق دادن روشهای معمول پایش خشکسالی در مقیاس محلی

18- ارزیابی بلند مدت خشکسالی

19- طراحی و ارائه یک شاخص ترکیبی ویژه ایران

20- ایجاد و راهبری سیستم ارزیابی ریسک خشکسالی با هدف توسعه استراتژیک کاهش اثرات خشکسالی و سیاستگزاری های مربوطه در مقیاس محلی

21- شناسایی کارگزاران و کاربران و نیازهای آنها در حوزه فعالیت مدیریت خشکسالی

22- ارزیابی ریسک خشکسالی

23- مطالعه و تعیین درجه آسیب پذیری مناطق مختلف کشوراز پدیده های خشکسالی.

24- شناسایی عکس العمل های موثر نسبت به خشکسالی و تدوین دستور العمل های اجرایی

25- ارزیابی اثرات انواع چهارگانه خشکسالی های هواشناسی،کشاورزی، هیدرولوژیکی و اقتصادی اجتماعی در بخشهای مختلف جامعه

26- توصیه ها و راهکارهای مربوط به سیاستگزاری و اقدام لازم در خشکسالی

27- تهیه و توسعه و اجرای سیستم انتقال داده و اطلاعات به هنگام ( به موقع)، موثر و جامع در چارچوب مدیریت ریسک خشکسالی به منظور تعامل و رفع نیاز های کاربران و کارگزاران

28- توسعه و ارتقاء پورتال اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت)

29- ایجاد گروههای ترویج و اطلاع رسانی در سطح کشور

30- ارزیابی ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود

31- تعریف و برگزاری دوره های آموزش تخصصی مورد نیاز در مراحل مختلف مدیریت ریسک خشکسالی

32- آموزش با استفاده از اینترنت (آموزشی مجازی) و تهیه راهنما و وسایل کمک آموزشی

33- شناسایی تازه های آموزشی و تبادل اطلاعات ضروری با دیگر ارگانهای مربوطه مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست،  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به منظور ایجاد ظرفیت سازی علمی و تحقیقاتی در مدیریت ریسک خشکسالی کشور و هماهنگ نمودن این فعالیت ها

34- همکاری با موسسات تحقیقاتی در سطح کشور به منظور حمایت و پشتیبانی مرکز در انجام وظایف

35- ارتباط و تعامل با کاربران به منظور برسی و تحلیل باز خورد خدمات ارائه شده است

36- توسعه و ارتقاء همکاری های منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی به منظور تبادل دانش و فن آوری در چارچوب سیاستهای کلی نظام و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات جاری کشور

37- چاپ و انتشار اسناد فنی و تخصصی در سطوح مختلف علمی

38- بررسی و شناسایی نیاز های پژوهشی در زمینه های مختلف مرتبط با مدیریت ریسک خشکسالی در کشور

39- چاپ و انتشار نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده شامل جزوه، بولتن فنی و نشریه علمی و پژوهشی، مجله، کتاب.

اهداف و مأموریت ها

1-  کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری بخشهای مختلف جامعه در مقابل رخداد نوسانات اقلیمی و خشکسالی، کاهش آثار و سازگاری خشکسالی و کمک به تمامی اقشار جامعه ایران برای بهتر زیستن

2-  تجمیع سازی و بهره گیری لازم از علوم و دانش فنی همراه با استفاده از فن آوری های  سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و همچنین انواع داده و اطلاعات برای اجرای سامانه های پایش ، پیش آگاهی و هشدار خشکسالی در سطح کشور

3-  ارائه پیش آگاهی و هشدار به هنگام و قابل اعتماد در خصوص پدیده خشکسالی و انجام هماهنگی و اقدام لازم برای کاهش آثار (Mitigation) و سازگاری (Adaptation) خشکسالی

4- ظرفیت سازی و انتقال علوم و فن آوری های مورد نیاز کشور در چارچوب اهداف و شرح وظایف مرکز از طریق حمایت ، مشارکت و اجرای مطالعه و پژوهش های  توسعه ای و کاربردی.

برچسب‌ها:

نظرات مخاطبان 0 1

 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ ۱۷:۳۵پیمان 0 0

  خیلی خوب بود دستتون درد نکنه من استفاده کردم از مطالب سایتتون.ممنون
                
  پاسخ سایت: از اينكه از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي را به عنوان منبع خبري خود استفاده مي كنيد سپاسگزاريم. پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي تلاش مي‌كند علاوه بر ارائه خبرهاي روز حوزه حمل و نقل بخش دانشنامه خود را نيز تقويت كند. منتظر نظرهاي مجدد شما در پايگاه خبري هستيم.
                

نظر شما