شناسهٔ خبر: 2029 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

آشنايي با شرح وظايف دفتر ايمني و بررسي سوانح

هواپيما فرودگاه ایران ایر شرح وظايف دفتر ايمني و بررسي سوانح به قرار زير است.

      برنامه‌ريزي براي استقرار سامانه مديريت ايمني (SMS) در همه اجزاي صنعت و پيگيري هاي مستمر آن .

      تشكيل تيم بررسي كننده سوانح هوايي و اعزام تيم به محل وقوع سوانح.

      جمع آوري كليه اطلاعات فني و عملياتي و پرسنلي و عوامل مربوط به سوانح هوايي جهت بررسي و تجزيه و تحليل آن و ارايه آمار مقايسه‌اي و ارزيابي فرايند توسعه ايمني در صنعت.

      همكاري با واحدهاي ذيربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنيتي و انتظامي در مواقع بروز حوادث و سوانح هواپيمايي.

      تنظيم و تدوين مقررات تجسس و نجات و حوادث غير مترقه و همكاري با تجسس و نجات دريايي و انعقاد توافقتنامه.

      هماهنگي با كشورها براي انعقاد موافقتنامه‌هاي تجسس و نجات و حوادث غيرمترقه با همكاري دفتر امور حقوقي و بين‌الملل هوانوردي.

      بررسي ضوابط و مقررات بين‌المللي هواپيمايي در زمينه پيشگيري و بررسي سوانح و حوادث و ارايه پيشنهادهاي لازم.

      مبادله اطلاعات مربوط به سوانح و حوادث هواپيمايي اعم از هوايي و زميني با كشورهاي مختلف بر مبناي آيين‌نامه مربوط به منظور دستيابي به آخرين متدولوژي بررسي سوانح.

      ارزيابي شاخص هاي ايمني پرواز شركت‌ها و موسسات هوايي.

      پيگيري و هماهنگي لازم با مسئول "Air Side" فرودگاهها درخصوص اعمال وقوانين و مقررات انكس مربوطه و Doc. 9137 " Airport Service manual".

      پيگيري امور ايمني در زمينه برخورد پرنده با هواپيما براساس " Airport Service manual" "Doc.9137" و نظارت و مقايسه آمار برخورد پرنده با هواپيما (Bird strike) .

      ارزيابي و تشخيص مناطق جذب پرنده در فرودگاههائي كه بيشتر در معرض و مسير پرندگان مهاجر در فصول مختلف مي باشند و انعكاس به واحدهاي ذيربط.

      ارسال فرم "Bird Strike" ساليانه به ICAO .

      تشكيل و سازماندهي تيم هاي مختلف 11 گانه بررسي سوانح بهنگام بروز سوانح براساس (DOC.6920).

      بررسي همه جانبه سوانح وحوادث هواپيماهاي غير نظامي جهت كشف علت و يا علل آن در سطح كشور، تهيه گزارشاهاي مقدماتي ونهايي وارسال آن به رياست سازمان و ديگر مبادي ذيربط داخلي وخارجي وايكائو.

      دعوت از متخصصين فني وعملياتي از شركت هاي هواپيمائي داخلي درصورت نياز به منظور همكاري در گروه هاي مختلف بررسي سوانح وصدور حكم آنان .

      هماهنگي لازم با مراكز مربوطه جهت بازخواني و پياده كردن نوارهاي ثبت و ضبط اطلاعات پروازي (CVR, FDR) در خارج و يا داخل كشور .

      تشكيل جلسات تخصصي با خدمه پروازي وساير دست اندركاران پرواز، با اعضاء تيم منتخب جهت جمع آوري اطلاعات مرتبط در بررسي سوانح.

      پياده نمودن نوارهاي مكالمات خلبان ( كابين هواپيما ) با واحدهاي برج تقرب و مركز كنترل مراقبت پرواز .

      مصاحبه با شاهدان عيني ويا بازماندگان سوانح به وقوع پيوسته واستخراج نتايج مربوطه بعنوان مدرك مستدل بمنظور شناسائي علل در بررسي سوانح .

      همكاري با پزشكي قانوني از طريق پزشك تيم بررسي سوانح درخصوص آزمايشات و نمونه برداري هاي لازم از اجساد كروي پروازي و عوامل درگير درسوانح و حوادث جهت شناسائي علل سوانح وحوادث براساس ((Aviation Medicine Doc.8994 Part #4 Doc.9756, circular 18,24,31,38,39,47,... Human factor: 216, 217 .

      بررسي پرونده هاي پزشكي و پرسنلي خدمه پروازي درخصوص به روز بودن گواهينامه ها و صلاحيت پروازي ايشان بهنگام بروز سوانح وحوادث هوايي.

      ارزيابي آزمايشگاه ها و مراكز مورد بهره برداري از جهت گواهينامه ها ، تجهيزات و دستگاه هاي مورد استفاده ( تاريخ به روز بودن Calibration دستگاههاي مربوطه ).

      نظارت و پيگيري مستمر بر تيم هاي متشكله بررسي سوانح بوقوع پيوسته.

      ارسال و پيگيري قطعات آسيب ديده هواپيما از لابراتورهاي مربوطه ( هنگام وقوع سوانح ) بمنظور علت يابي نهايي .

      همكاري لازم باAccredit Representative " " و مشاورين مربوطه از كشور‌هاي ذيربط براساس مندرجات انكس 13 .

      تجزيه وتحليل و نتيجه گيري تيم هاي متشكله فني وعملياتي وارائه طريق در جهت "پيشنهادات ايمني" بمنظور پيشگيري از وقوع حوادث و سوانح مشابه .

      نظارت وهمياري درجهت صدور" Notification "تهيه گزارشات مقدماتي تهيه ADREP‌ها و تهيه گزارش نهائي.

      بررسي نكات ايمني صادره توسط ايكائو و لحاظ نمودن آن در برنامه‌هاي ايمني دفتر .

      همكاري لازم با متخصصين و مشاورين برون و درون سازماني وهمچنين تيم هاي اعزامي از شركت ها و كارخانجات كشورهاي خارج از كشور .

      همكاري وهمياري نزديك واطلاع رساني بموقع حوادث وسوانح ورويدادهاي مستحدثه در صنعت هوانوردي از طريق روابط عمومي سازمان به رسانه ها وجرايد ملي كشور.

      بررسي همجواري ها و ارسال تجزيه وتحليل ها و نتايج بررسي‌هاي انجام شده به مبادي ذيربط از طريق معاونت استاندارد پرواز و استحضار رياست محترم سازمان هواپيمائي كشوري .

      ارائه پيشنهادات ايمني لازم بمنظور پيشگيري از وقوع اين گونه حوادث شديد درفضاي كشور .

      نظارت مستمر بر عملكرد شبانه‌روزي واحد مداومت ايمني و كارشناسان مربوطه در واحد ذيربط .

      تدوين برنامه ايمني SSP و ابلاغ آن به مبادي ذيربط.

منبع: سازمان هواپيمايي كشوري

نظر شما