شناسهٔ خبر: 34223 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حضور اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری اعلام شد:

جزئیات مصوبات ۱۶ بندی بیست و هفتمین ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار/ تهیه سند اجتماعی فرهنگی محلات هدف شهر ایلام/ اختصاص ردیف ویژه جهت تکمیل کمربندی شهرهای استان

جلسه مصوبات بیست و هفتمین ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با دستور کار گزارش وضعیت محدوده‌ها و محلات بازآفرینی شهری استان ایلام، ارائه گزارش احداث ایسنگاه در شهر ری، رشت و همدان از سوی شرکت راه‌آهن و بررسی و تصویب آئین‌نامه مدیریت نظام اسکان جمعیت در روستاها طی ۱۶ بند اعلام شد.

بیست و هفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست معاون وزیر و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و اعضای محترم ستاد در پنجم بهمن ۱۳۹۵ برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ایزدی ضمن عرض تسلیت شهادت آتشنشانان فداکار در حادثه ساختمان پلاسکو، بر لزوم ارتقا کیفیت زندگی ونیز پرداختن به امر امنیت وایمنی در شهرها (تابآوری شهری) تأکید کردند.

در ادامه گزارش وضعیت محدودهها و محلات بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی استان ایلام توسط مسئولین استانی (استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، شهرداری) ارائه شد.

پس ازآن آئین‌نامه مدیریت نظام اسکان جمعیت درروستاهای واقع در حریم بلافصل شهرها بهمنظور تصویب به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه ارائه گزارش احداث ایستگاه در شهرری، رشت و همدان توسط راهآهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان رویکردی در بسط و گسترش حملونقل حومه‌ای ریلی در تحقق اهداف بازآفرینی شهری به دلیل همزمانی با همایش حملونقل به جلسه آتی موکول شد.

 پس از اظهارنظراعضاء ستاد، موارد مطرح شده در قالب مصوبات ذیل جمع‌بندی شد.

مصوبات جلسه:

۱-تهیه و اجرای طرح بازآفرینی شهری ایلام و به روزرسانی مطالعات انجام شده باهدف پیشگیری و کاهش مهاجرت روستائیان به شهر و هدایت اسکان جمعیت گروه‌های کم درآمد و همچنین تأمین اراضی پشتیبان برای اجرای طرح‌های مذکور با محوریت وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان زمین و مسکن و همکاری استانداری و شهرداری ایلام به تصویب و تائید اعضا ستاد رسید.

۲-مصوب شد سند اجتماعی فرهنگی محلات هدف شهر ایلام باهدف کاهش آسیب های اجتماعی توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان بهزیستی و سایردستگاه‌های مرتبط تهیه و اجرایی شود.

 ۳-مصوب شد طرح جامع مبارزه با ریز گردها باهدف کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی شهرهای استان ایلام توسط سازمان محیطزیست با همکاری سازمان برنامه وبودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزارت جهاد کشاورزی کارگروه پیشبینی و پیشنگری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری ستادهای ملی واستانی، استانداری و شهرداری‌ها تهیه و اجرایی شود.

۴-مقرر شد باهدف جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی ردیف ویژه‌ای جهت تکمیل کمربندی شهرهای استان با رویکرد معماری راه توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های وزارت کشور، سازمان برنامه وبودجه، استانداری و وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.

۵-اجرای کمربند سبز اربعین (هر زائر یک نهال)، باهدف پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی توسط شهرداری ایلام و با همکاری سازمان جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، امور آب منطقه‌ای استان و محیطزیست به تصویب اعضای ستاد رسید.

۶-در راستای جذب سرمایه، اشتغال زایی و کاهش مهاجرت، احیاء کاخ فلاحتی، ثبت جهانی شهر تاریخی ماداکتو در شمال شهر دره شهر با رویکرد بوم گردی و دهکده سلامت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارت راه و شهرسازی،وزارت جهاد کشاورزی واستانداری به تصویب اعضاء رسید.

۷-مصوب شد اعتبار لازم برای سرپرستان خانوارها در محلات هدف (زنان – ازکارافتادگان- معلولین – بیماران و ... ) توانمندسازی ساکنین و همچنین حمایت از سازمانهای مردمنهاد در راستای نهادسازی، شبکه سازی، آگاهسازی و جلب مشارکت ساکنین بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی در محلات با همکاری سازمان برنامه وبودجه، وزارت کشور، کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بسیج، شرکت عمران وبهسازی شهری، استانداری، شهرداری اختصاص ودراولویت کار قرار گیرد.

۸- تهیه و اجرای طرح آبخیزداری و بهسازی مسیل ها و ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر ایلام به منظور پیشگیری از وقوع سیل و بازآفرینی شهری توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، استانداری و شهرداری به تصویب اعضاء رسید.

۹-مقرر شد با توجه بهقرار گرفتن زندان مرکزی شهر ایلام در محله هدف (سکونتگاههای غیررسمی) و ایجاد مشکلات اجتماعی، نسبت به تکمیل ساخت زندان در حال ساخت در خارج از محدوده شهر (ضلع شرقی کنارگذر شرقی ایلام) با همکاری سازمان برنامه وبودجه، قوه قضائیه، استانداری، سازمان زندانهای کشور و استان، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری ایلام اقدام شود.

۱۰- مصوب شد ارتقا کیفیت زندگی ونیز توانمندسازی روستاهای مرزی، استان ایلام بهعنوان پایلوت ملی بازآفرینی شهری در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.

۱۱- تشکیل صندوق‌های تأمین منابع خرد توسط صندوق کارآفرینی امید در محلات هدف (سکونتگاههای غیررسمی، بافتهای فرسوده و...) شهرهای استان ایلام برای توانمندسازی اقتصادی، راهاندازی کسبوکارهای خرد و کوچک و ایجاد اشتغال زودبازده با همکاری سازمان برنامهوبودجه، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، بانک مرکزی، شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران واستانداری ایلام به تصویب رسید.

۱۲- .پیگیری و پرداخت قیر یارانه‌ای برای بهسازی معابر سکونتگاه‌های غیررسمی وبافتهای ناکارآمد شهرها و همچنین یارانه تسهیلات به متقاضیان بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد میانی و شهرداریهای استان ایلام باهدف تشویق ساکنین به احیاء، بهسازی و نوسازی توسط سازمان برنامه وبودجه، بانک مرکزی،وزارت راهو شهرسازی به تصویب اعضای ستاد رسید.

۱۳- توسعه زیرساختهای حملونقل استان اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور، تکمیل محور مواصلاتی آزادراه (تهران، همدان، کرمانشاه، ایلام، مهران، اندیمشک)، توسعه پایانههای مرزی استان بهویژه مهران ازنظر (باری، کشاورزی، مسافری) و راهاندازی پایانه چیلات، تکمیل و توسعه زیرساختهای فرودگاه ایلام به جهت استانداردسازی و ایجاد شرایط پروازهای بینالمللی باهدف خروج از بنبست، رونق اقتصاد توسط سازمان برنامهوبودجه،وزارت راهو شهرسازی مصوب شد.

۱۴- .ایجاد بستر لازم برای تفکیک آب خام و شرب شهر ایلام باهدف توسعه فضاهای سبز و جلوگیری از هدر رفت آب با همکاری سازمان برنامهوبودجه،وزارت نیرو، استانداری و شهرداری مصوب شد.

۱۵- ضمن تأکید بر تشکیل مستمر و منظم جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان ایلام و ستادهای شهرستانی، تهیه نقشه راه بازآفرینی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهرهای استان (سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های نابسامان میانی، بافت‌های تاریخی، بافت‌هایی با پیشینه روستایی) با تعیین نقش و سهم حضور دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی و همچنین پیشبینی‌های منابع لازم توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها در بودجه سنواتی دستگاه‌های مرتبط و شهرداری‌ها برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب بازآفرینی شهری (ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی و...) در دستور کار استانداری و دبیرخانه‌های ستادهای استانی و شهرستانی (اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری‌ها) قرار و گزارش عملکرد دورهای به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری) ارسال شود.

۱۶- بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور کلیات دستورالعمل تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم بلافصل شهرها و تشکیل کارگروه مذکور (تصویر پیوست) به تصویب اعضای ستاد رسید و مقرر شد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با همکاری دستگاه‌های مرتبط ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و... نسبت به راهاندازی کارگروه و تدوین دستورالعمل‌ها، سیاست های اجرایی و برنامه اقدام جهت طرح و تصویب در ستاد ملی و سایر مراجع ذیربط اقدام نماید و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز کمیته تخصصی تعیین محدوده فیزیکی و تهیه و اجرای طرحهای هادی و مدیریت فضایی قلمروهای روستاهای مذکور را در سطح ملی و استانی (زیرمجموعه ستاد استانی) تشکیل ونتایج حاصله را بهصورت دورهای به ستاد ملی گزارش نماید.

نظر شما