شناسهٔ خبر: 35606 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

ترافیک شهری تهران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

ردیف

نام استان

نام محور

وضعیت ترافیک

میانگین تردد در ساعت

میانگین سرعت

۱

تهران

آزادراه قم - گرمسار

روان

۱۰

۹۶

۲

تهران

تهران - قم (آزادراه)

روان

۳۴۲

۹۳

۳

تهران

تهران - ساوه (ابتداي آزادراه)

روان

۲۷۳

۷۳

۴

تهران

تهران - جاجرود

روان

۳۴۴

۶۵

۵

تهران

تهران - پرديس (ابتداي آزادراه)

روان

۱۲۴

۷۹

۶

تهران

تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه)

روان

۱۳۳

۷۹

۷

تهران

تهران - پاکدشت

نامشخص

 

 

۸

تهران

عوارضي تهران - قم

روان

۶۳۳

۸۱

۹

تهران

چرمشهر - حسن‌آباد

روان

۲۲

۸۰

۱۰

تهران

امام زاده داوود - تهران

روان

۳۲

۶۳

۱۱

تهران

تهران - لواسان (طلاييه)

روان

۲۲۱

۷۲

۱۲

تهران

تهران - لواسان (سوهانک)

روان

۷۰

۶۶

۱۳

تهران

آزادراه تهران - ساوه(پرند)

روان

۲۳۱

۶۸

۱۴

تهران

آزادراه گرمسار - قم

روان

۱۲

۸۴

۱۵

تهران

قم - تهران (آزادراه)

روان

۲۶۵

۹۳

۱۶

تهران

ساوه - تهران (ابتداي آزادراه)

نیمه سنگین

۵۶۲

۸۶

۱۷

تهران

جاجرود - تهران

روان

۲۹۶

۷۳

۱۸

تهران

پرديس - تهران (ابتداي آزادراه)

روان

۱۲۶

۷۸

۱۹

تهران

پرديس - تهران (انتهاي آزادراه)

روان

۱۲۸

۷۱

۲۰

تهران

پاکدشت - تهران

نامشخص

 

 

۲۱

تهران

قم - تهران عوارضي

روان

۵۸۷

۷۸

۲۲

تهران

حسن آباد - چرمشهر

روان

۷۵

۸۸

۲۳

تهران

تهران - امام زاده داوود

روان

۳۶

۵۵

۲۴

تهران

لواسان - تهران (طلاييه)

روان

۱۲۱

۸۴

۲۵

تهران

لواسان - تهران (سوهانک)

روان

۱۱۴

۷۷

۲۶

تهران

آزادراه ساوه - تهران(پرند)

روان

۲۰۳

۸۲

۲۷

تهران

اسلامشهر - واوان

روان

۱۷۶

۷۶

۲۸

تهران

واوان - اسلامشهر

روان

۷۴

۸۸

۲۹

تهران

آبسرد - ايوانکي

روان

۷

۶۳

۳۰

تهران

رودهن - دماوند

روان

۱۶۰

۷۱

۳۱

تهران

دماوند - فيروزکوه

روان

۳۵

۷۶

۳۲

تهران

آبعلي - سه راهي مشاء

روان

۳۳

۶۷

۳۳

تهران

سه راهي مشاء - امامزاده هاشم

روان

۴۳

۷۴

۳۴

تهران

کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند)

روان

۲۸۳

۹۳

۳۵

تهران

فيروزکوه - سمنان

روان

۱۰

۷۳

۳۶

تهران

آبسرد - گيلاوند

روان

۶۱

۹۵

۳۷

تهران

آبسرد - سربندان

روان

۴۴

۸۴

۳۸

تهران

سربندان - امين آباد

روان

۲۹

۷۶

۳۹

تهران

دماوند - گيلاوند

روان

۳۰۲

۷۷

۴۰

تهران

ايوانکي - آبسرد

روان

۶

۷۵

۴۱

تهران

دماوند - رودهن

روان

۱۲۷

۸۶

۴۲

تهران

فيروزکوه - دماوند

روان

۳۱

۸۳

۴۳

تهران

سه راهي مشاء - آبعلي

روان

۵۰

۶۹

۴۴

تهران

امامزاده هاشم - سه راهي مشاء

روان

۲

۶۱

۴۵

تهران

کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس)

روان

۳۵۱

۸۶

۴۶

تهران

سمنان - فيروزکوه

روان

۱۳

۷۲

۴۷

تهران

گيلاوند - آبسرد

روان

۵۶

۹۵

۴۸

تهران

سربندان - آبسرد

روان

۳۸

۸۵

۴۹

تهران

امين آباد - سربندان

روان

۲۸

۸۳

۵۰

تهران

گيلاوند - دماوند

روان

۲۰۵

۵۶

۵۱

تهران

فيروزکوه - گدوک

روان

۴۸

۸۳

۵۲

تهران

سه راهي ارجمند - فيروزکوه

روان

۹۶

۸۸

۵۳

تهران

گدوک - فيروزکوه

روان

۴۵

۸۵

۵۴

تهران

فيروزکوه - سه راهي ارجمند

روان

۹۷

۱۰۷

۵۵

تهران

تهران - فشم

روان

۲۳

۷۱

۵۶

تهران

فشم - ميگون

روان

۲۲

۵۳

۵۷

تهران

شمشک - ميگون

نامشخص

 

 

۵۸

تهران

شمشک - ديزين

روان

۴

۳۹

۵۹

تهران

فشم - تهران

روان

۴۵

۶۷

۶۰

تهران

ميگون - فشم

روان

۲۳

۴۸

۶۱

تهران

ميگون - شمشک

نامشخص

 

 

۶۲

تهران

ديزين - شمشک

روان

۰

۰

۶۳

تهران

تهران - شهريار (چيتگر - باغستان)

روان

۴۲۴

۸۹

۶۴

تهران

تهران - شهريار (دپو)

نیمه سنگین

۶۹۰

۷۹

۶۵

تهران

شهريار - تهران (چيتگر - باغستان)

نیمه سنگین

۵۲۳

۶۹

۶۶

تهران

شهريار (دپو) - تهران

نیمه سنگین

۸۰۸

۷۶

۶۷

تهران

تهران - حسن آباد (جاده قديم قم)

روان

۱۰۶

۶۸

۶۸

تهران

رباط کريم - ساوه

روان

۷۲

۸۳

۶۹

تهران

حسن آباد - تهران (جاده قديم قم)

روان

۱۱۲

۵۹

۷۰

تهران

ساوه - رباط کريم

روان

۸۴

۸۹

۷۱

تهران

همت - وردآورد

روان

۳۶۹

۸۸

۷۲

تهران

وردآورد - همت

روان

۲۴۱

۹۱

۷۳

تهران

کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد)

روان

۱۵۳

۸۱

۷۴

تهران

ري - قرچک

نامشخص

 

 

۷۵

تهران

کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين)

روان

۱۱۳

۸۸

۷۶

تهران

قرچک - ري

نامشخص

 

 

۷۷

تهران

پاکدشت - شريف آباد

روان

۵۰۶

۸۸

۷۸

تهران

شريف آباد - پاکدشت

روان

۲۷۹

۸۷

۷۹

تهران

آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم)

نیمه سنگین

۱۷۳۴

۷۳

۸۰

تهران

آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم)

نیمه سنگین

۱۸۴۳

۹۱

۸۱

تهران

رودهن - آبعلي

روان

۱۸

۷۴

۸۲

تهران

آبعلي - رودهن

روان

۲۴

۶۵

۸۳

تهران

وهن آباد - جاده قديم قم

روان

۵۳

۱۱۲

۸۴

تهران

جاده قديم قم - وهن آباد

روان

۱۸

۹۹

۸۵

تهران

آدران - شهريار

روان

۲۱۶

۶۸

۸۶

تهران

شهريار - آدران

نیمه سنگین

۲۳۳

۶۶

۸۷

تهران

ملارد - صفادشت

روان

۱۴۱

۷۹

۸۸

تهران

صفادشت - ملارد

روان

۱۹۴

۸۵

۸۹

تهران

رباط کريم - شهريار

روان

۱۴۰

۷۹

۹۰

تهران

شهريار - رباط کريم

روان

۱۸۹

۸۵

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:

نظر شما