شناسهٔ خبر: 37133 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در سال ۹۵ انجام شد؛

تخلیه و بارگیری بیش از ۱۴۴ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی/ افزایش ۴۱ درصدی صادرات کالای نفتی

بندر براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۵ از تمام بنادر ایران ۱۴۴ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۳۵ تن کالا تخلیه و بارگیری شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۵ از تمام بنادر ایران ۱۴۴ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۳۵ تن کالا تخلیه و بارگیری شد.

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹۸ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۹۲۷ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۴۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۹۹ تن و سهم بارگیری ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۹۳۸ تن گزارش شده است.

در سال ۹۵، واردات کالای غیرنفتی ۳۳ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۴۲۴ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴۹ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۶ تن بوده است.

آمار ترانزیت ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۷۲۲ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۴۵  میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۰۸ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۲۰ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۸۵ تن و سهم بارگیری ۲۵ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۸۲۳ تن گزارش شده است.

 در سال ۹۵، واردات کالاهای نفتی برابر ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۳۱ تن و صادارت این نوع کالا برابر ۲۲ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۹۱۳ تن بود که دارای ۴۱.۵ درصد افزایش داشته است.

آمار ترانزیت برابر ۱ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۴۷۸ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالا در اسفندماه سال ۹۵

براساس آمار ارائه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در اسفند ماه سال ۹۵ از تمام بنادر ایران ۱۲ میلیون و ۹ هزار و ۱۵۰ تن کالا تخلیه و بارگیری شد.

از کل آمار ارایه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۱۵۰ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۵۶ تن و سهم بارگیری ۵ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۱۱۶ تن گزارش شده است.

در آخرین ماه سال ۹۵، واردات این نوع کالا ۲ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۷۶۳ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۵۰ تن بوده است.

در این ماه آمار ترانزیت ۳۶۶هزار و ۹۱۶ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۹۷۸ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۱ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۹۷ تن و سهم بارگیری ۱ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۸۱ تن گزارش شده است.

 در اسفند ماه سال ۹۵، واردات کالاهای نفتی برابر ۴۳۹ هزار و ۵۴۴ تن و صادارت این نوع کالا برابر ۹۳۲ هزار و ۷۷۱ تن بوده است.

آمار ترانزیت برابر ۱۸۵ هزار و ۷۱ تن اعلام شده است.

نظر شما