شناسهٔ خبر: 37506 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۳

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۶ ۹۵
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۸۸ ۹۱
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۳۷۴ ۷۳
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۴۷ ۷۰
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۵۸ ۷۱
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۶۷ ۸۵
۷ تهران تهران - پاکدشت نیمه سنگین ۷۵۶ ۷۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۵۵۵ ۷۸
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۲ ۸۳
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۵۱ ۵۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۹۵ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۲۲ ۶۵
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۹۳ ۷۳
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۷ ۹۵
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۰۶ ۹۲
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۳۱۳ ۹۴
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۰۷ ۷۱
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۴۲ ۷۳
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۵۲ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۷۷۶ ۷۵
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۷۳ ۸۳
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۱ ۷۹
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۷۲ ۵۶
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۲۱۶ ۷۹
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۸۵ ۷۳
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۳۶۶ ۹۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۳۹ ۷۳
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۹۳ ۷۳
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۶ ۶۱
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۶۱ ۶۸
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۷۵ ۸۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۲ ۷۵
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۲۶ ۸۲
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۴۹ ۹۲
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۶ ۷۵
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۶۳ ۹۵
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۵۵ ۷۹
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۷۶ ۸۰
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۴۹ ۷۴
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۰ ۶۲
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۹۶ ۸۳
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۴۶ ۷۷
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۹ ۷۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۵۵
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۰۸ ۸۹
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۲ ۷۸
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۰۲ ۹۳
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۵۷ ۷۸
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۴۳ ۷۷
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۷۴ ۸۲
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۴۹ ۸۱
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۹۸ ۹۱
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۳۱ ۸۶
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۶۸ ۱۰۴
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۹۰ ۶۲
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۵۱ ۶۱
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۱۹ ۴۰
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۱ ۳۸
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۴۶ ۶۵
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۵۰ ۵۱
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۱۷ ۴۱
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۳ ۴۶
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۷۹ ۷۹
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) نیمه سنگین ۹۱۲ ۷۳
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۳۶ ۷۸
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۵۲۲ ۸۳
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۹۶ ۶۱
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۸۶ ۷۵
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۸۴ ۶۳
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۶۷ ۹۳
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۵۱۰ ۸۷
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۲۸ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۰۳ ۸۰
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۶۰۲ ۸۸
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۵۲ ۸۸
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۴۵۷ ۸۹
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۷۷ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۳۸۵ ۸۹
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۳۲ ۸۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۱۲ ۸۳
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۷۷ ۷۵
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۳۱ ۷۲
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۳۹ ۷۶
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۲۴ ۷۹
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۲۰۷ ۶۲
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۶۶ ۶۸
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۲۹۴ ۶۲
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۲۳۱ ۶۰
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار نامشخص    
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم نامشخص    
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما