شناسهٔ خبر: 37513 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران- ۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۰ ۱۰۴
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۱۷۹ ۹۳
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۲ ۸۴
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۱۱ ۷۶
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۱۹ ۷۰
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۶ ۸۴
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۳۰۵ ۹۱
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۳۱۶ ۷۵
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۳۰ ۹۲
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۲۰ ۶۸
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۵۳ ۶۷
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۷۵ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۰۱ ۷۲
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۵ ۹۳
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۵۲ ۹۵
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۱۹ ۹۳
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۲۲ ۸۲
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۳۴ ۷۴
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۲۲ ۸۲
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۳۱۳ ۸۳
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۵۹ ۸۶
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۹ ۸۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۸۹ ۵۲
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۶۸ ۸۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۲۸ ۷۲
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۰۰ ۹۲
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۷۸ ۸۶
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۴۱ ۸۶
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۴ ۵۶
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۱۳ ۶۹
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۵۳ ۸۱
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۶۴ ۷۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۳۹ ۷۶
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۵۹ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۵ ۷۳
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۲۹ ۸۸
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۰۰ ۸۲
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۵۱ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۴۵ ۷۵
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۴۲ ۶۱
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۵۶ ۸۱
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۲ ۷۶
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۱۵ ۶۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۵ ۵۱
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۷۶ ۸۸
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۸ ۸۳
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۳۷ ۱۰۲
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۲۴ ۸۷
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۲۲ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۱۱۷ ۸۲
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۳۲ ۷۴
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۱۳ ۹۴
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۲۸ ۸۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۷۱ ۹۷
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۶۰ ۵۹
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۵ ۵۸
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۷ ۴۷
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۲ ۴۹
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۹ ۶۴
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۶ ۵۵
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۱۳ ۴۳
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۵ ۷۱
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۵۹ ۸۹
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۴۷ ۹۲
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۱۲ ۹۱
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۴۴ ۶۹
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۳ ۷۷
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۴۲ ۶۰
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۵ ۹۰
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۵۹ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۹۳ ۹۲
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۴۴ ۸۷
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۲۱۰ ۹۳
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۵۴ ۹۱
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۲۰۴ ۱۰۰
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۱۴۶ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۱۲۴ ۹۰
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۹۹۹ ۹۸
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۱۰۰۸ ۹۶
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۶۶ ۷۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۱۴ ۶۵
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۲۳ ۸۶
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۵ ۸۹
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۷۸ ۶۹
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۵۹ ۶۹
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۰۷ ۶۶
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۶۶ ۶۰
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۶۳ ۷۸
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۸۵ ۸۶
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص  

نظر شما