شناسهٔ خبر: 37520 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران- ۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۷ ۹۴
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۳۳ ۹۲
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۶۷ ۸۱
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۰۶ ۷۴
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۷ ۶۹
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۸ ۸۲
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۶۰۲ ۸۳
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۴۹۳ ۷۵
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۱ ۹۱
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۶۷ ۴۹
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۳۷۶ ۶۰
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۱۴۴ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۰۶ ۷۵
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۱ ۹۱
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۷۲ ۹۱
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۵۵ ۹۲
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۹۱ ۸۲
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۹۷ ۷۲
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۸۷ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۵۴۲ ۸۰
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۵۸ ۷۸
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۶ ۸۱
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۹۹ ۵۱
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۷۰ ۷۶
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۳ ۷۴
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۳۵ ۹۲
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۱۵ ۸۲
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۲۵ ۸۲
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۲ ۶۲
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۰۲ ۷۲
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۶۶ ۷۹
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۹۹ ۷۰
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۳۵ ۷۷
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۱۷ ۹۲
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۴ ۷۸
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۶۹ ۹۲
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۱۲ ۸۳
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۶۴ ۷۹
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند نیمه سنگین ۷۱۰ ۶۵
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۴۶ ۵۵
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۰۴ ۸۵
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۸ ۷۷
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۴۸ ۶۱
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۶۷
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۸۰ ۸۶
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۹ ۸۱
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۷۵ ۱۰۳
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۶۰ ۸۵
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۲۵ ۷۷
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۷۵ ۷۸
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۳۹ ۷۰
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۲۴ ۸۶
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۶۱ ۹۱
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۰۷ ۱۰۰
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۱۲۸ ۶۱
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۷۳ ۵۹
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۱۹ ۳۸
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۶ ۴۴
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۴۶ ۶۲
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۶۳ ۵۰
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۲۴ ۳۶
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۲ ۴۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۶۵ ۷۴
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۶۲۵ ۸۲
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۳۸ ۸۳
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۵۲۰ ۸۱
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۴۵ ۶۴
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۶ ۸۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۶۰ ۶۴
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۲ ۸۴
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۵۹۶ ۸۳
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۶۵ ۸۸
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۰۵ ۸۳
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۸۵ ۸۴
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۴۰ ۹۱
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۴۹۰ ۹۲
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۶۸ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۱۶ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۷۰۱ ۸۲
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۲۱ ۸۰
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۹۸ ۷۰
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۴۵ ۶۱
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۲۵ ۷۹
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۷ ۸۶
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۲۹ ۶۶
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۱۰ ۷۲
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۵۳ ۶۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۲۴ ۶۲
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۸۲ ۷۷
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۲۹ ۸۶
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما