شناسهٔ خبر: 38674 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۳

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۵ ۹۲
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۴۸ ۸۷
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۹۸ ۷۰
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۳۸ ۷۱
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۶ ۷۳
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۹ ۷۹
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۶۴۱ ۸۱
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۴۷۲ ۷۶
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۴۳ ۷۹
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۲۹ ۶۴
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۷۴ ۷۳
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۷۴ ۶۲
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۴۶ ۷۸
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۲ ۸۷
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۲۳ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۳ ۸۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۴۴ ۷۲
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۱۴ ۶۸
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۵۲ ۸۷
۲۰ تهران پاکدشت - تهران نیمه سنگین ۷۰۰ ۶۶
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۲۵ ۸۶
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۹ ۸۰
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۵۳ ۵۶
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۹۲ ۸۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۷۰ ۷۵
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۲۳۴ ۸۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۱۵ ۷۸
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۳۶ ۷۴
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۶ ۶۴
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۶۶ ۷۲
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۵۳ ۱۰۱
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۱ ۶۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۵۱ ۷۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۱۶ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۹ ۸۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۶۵ ۸۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۹۴ ۸۲
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۷۴ ۷۹
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۳۱ ۷۷
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۵ ۶۴
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۰۴ ۸۲
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۳۰ ۸۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۵ ۶۸
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۲۰ ۵۹
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۹۸ ۹۰
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۳۰ ۷۵
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۷۸ ۹۱
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۴۷ ۸۷
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۳۲ ۷۷
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۹۱ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۴۶ ۷۲
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۶۹ ۹۲
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۷ ۹۷
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۵۵ ۱۰۰
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۵۳ ۶۳
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۹ ۵۶
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۱۰ ۴۴
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۶۰ ۶۳
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۳۱ ۴۹
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۸ ۴۹
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۴۲۹ ۸۱
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) نیمه سنگین ۶۸۳ ۷۶
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۴۵ ۷۷
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۰۴ ۸۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۸۷ ۵۷
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۵۵ ۷۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۸۱ ۶۴
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۶۴ ۸۶
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۱۵ ۸۹
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۴۴ ۹۲
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۵۵ ۸۹
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۴۰۸ ۸۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۲۶ ۹۰
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۹۸ ۸۵
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۳۸۵ ۱۰۱
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۶۴۷ ۸۷
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۷۶ ۷۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۵۲ ۶۹
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۸۴ ۶۳
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۳۸ ۶۸
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۵۰ ۶۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۴۳ ۵۹
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۸۸ ۶۳
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۴۰ ۶۸
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) روان ۳۱ ۵۸
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) روان ۲۱ ۶۶

نظر شما