شناسهٔ خبر: 38682 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۴

ترافیک اتوبان کرج سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۴ ۹۶
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۶۳ ۸۶
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۸۴ ۷۱
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۳۲۰ ۶۱
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۲۴۶ ۶۷
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۶ ۷۹
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۶۴۸ ۸۵
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۷۵۵ ۷۳
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۳۶ ۸۱
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۴۱ ۵۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۸۴ ۶۹
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۹۰ ۶۶
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۴۰۳ ۷۷
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۱ ۹۳
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۷۱ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۱ ۸۸
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۴۹ ۷۴
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۰ ۶۴
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۲۰ ۸۵
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۸۱۲ ۶۸
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۶۰۸ ۷۶
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۵ ۸۹
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۷۰ ۵۲
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۲۱۳ ۸۰
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۷۶ ۷۴
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۲۸۲ ۸۵
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان نامشخص    
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر نامشخص    
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۸ ۶۱
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۱۱ ۶۹
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۸۰ ۱۰۱
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱۴۱ ۶۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۲۹۹ ۸۲
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) نیمه سنگین ۵۴۰ ۸۷
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۳۴ ۷۵
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۹۳ ۹۱
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۲۷ ۸۷
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۱۰ ۸۲
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۶۱۰ ۷۳
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۱ ۶۳
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۳۴ ۸۰
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۶۴ ۸۶
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۰ ۷۰
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۲ ۵۹
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۱۷ ۸۵
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۹ ۷۱
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۶۵ ۹۴
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۷۵ ۸۱
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۵۴ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۷۷ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۹۴ ۷۷
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۹۸ ۸۹
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۱۸ ۱۰۰
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۹۶ ۱۰۱
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۷۱ ۵۹
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۶ ۶۰
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۱۷ ۳۷
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۵۰ ۵۸
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۴۵ ۵۳
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۳۱ ۴۲
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۳۹۷ ۸۶
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) سنگین ۱۰۹۴ ۶۳
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۹۳ ۸۰
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۲۰ ۸۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۶۹ ۵۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۶۴ ۷۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۸۰ ۶۶
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۴۳ ۹۸
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۵۵ ۸۷
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۹۷ ۹۱
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۵۵۸ ۸۸
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۴۱۶ ۸۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۹۵ ۸۵
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۴۵۲ ۸۷
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۰۵ ۷۵
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۹۴۹ ۶۱
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۰۵ ۷۷
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۴۱ ۷۰
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۶۵ ۶۵
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۸۰ ۶۹
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۲۵۸ ۶۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۲۶۳ ۶۱
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار نیمه سنگین ۱۶۴ ۶۵
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۸۴ ۶۹
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) روان ۳۹ ۶۴
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) روان ۵ ۶۱

 

نظر شما