شناسهٔ خبر: 38697 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۱

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۱ ۹۸
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۱۷ ۹۱
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۹۲ ۷۶
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۳۳۶ ۷۷
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۵۵ ۷۱
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۵۸ ۸۲
۷ تهران تهران - پاکدشت نیمه سنگین ۸۹۳ ۸۱
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۶۸۸ ۷۴
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۱ ۷۸
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران نامشخص    
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۷۱ ۷۲
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۶۶ ۶۰
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۸۰ ۷۸
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۵ ۹۷
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۷۹ ۹۱
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۰ ۸۱
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۱۵ ۷۹
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۶۳ ۶۹
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۶۲ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۶۳۴ ۷۸
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۹۲ ۸۷
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۳۴ ۹۱
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود نامشخص    
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۹۹ ۸۴
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۳۳ ۷۳
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۶۱ ۸۲
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۷۹ ۸۰
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۰۸ ۷۶
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۱ ۶۱
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۶۶ ۷۳
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۸۰ ۱۰۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱۰۸ ۷۱
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۸۷ ۷۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۶۸ ۹۵
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۴ ۷۶
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۴۷ ۹۲
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۹۴ ۸۴
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۷۸ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۵۳۸ ۷۹
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۶ ۵۸
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۹۵ ۸۳
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۳ ۸۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۱ ۷۶
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۵۴
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۲۵ ۸۹
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۰ ۷۷
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۰ ۰
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۳۶ ۸۵
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۲۵ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۱۶۸ ۷۹
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۵۶ ۷۵
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۹۴ ۹۳
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۵ ۸۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۹۷ ۹۷
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۵۷ ۵۹
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۰ ۵۸
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۷ ۴۶
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۱۶ ۷۱
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۲۴ ۵۰
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۱۸ ۴۱
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۴۰۶ ۸۵
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۶۱۲ ۸۲
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۳۴۰ ۷۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۵۱۲ ۷۸
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۷۵ ۶۷
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۴۶ ۸۰
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۷۳ ۶۵
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۵ ۹۸
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۰۸ ۹۱
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۲۱۷ ۹۳
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۳۷۹ ۹۱
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۳۸۹ ۹۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۴۰۱ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۰۶ ۸۶
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۵۶۸ ۹۱
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۷۸۴ ۸۳
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۸۲ ۷۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۳۶ ۷۳
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۷۴ ۶۲
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۵۳ ۷۲
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۷۴ ۶۵
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۱۷ ۶۳
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۰۶ ۷۸
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۵۲ ۸۵
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما