شناسهٔ خبر: 38713 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۲

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۲۰ ۹۰
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۸۸ ۹۲
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۸۵ ۷۴
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۹۳ ۷۱
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۹۰ ۶۸
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۶۸ ۷۷
۷ تهران تهران - پاکدشت نیمه سنگین ۸۰۸ ۷۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۵۹۰ ۷۶
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۷ ۸۷
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۵۳ ۵۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۰۲ ۷۰
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۸۷ ۶۳
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۳۳۳ ۸۲
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۲۲ ۹۷
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۹۶ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۲ ۷۱
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۴۱ ۷۳
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۶۲ ۶۴
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۷۳ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۶۲۰ ۷۲
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۰۴ ۸۷
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۷ ۷۸
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۵۹ ۵۶
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۳۹ ۸۰
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۱ ۷۳
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۵۲ ۹۰
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۲۹ ۷۳
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۲۷ ۷۳
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۲۲ ۶۴
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۲۶ ۷۲
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۶۵ ۱۰۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۷ ۶۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۸۶ ۷۹
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) نیمه سنگین ۴۶۰ ۹۰
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۳۱ ۷۶
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۵۱ ۹۶
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۰۷ ۸۷
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۸۶ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۶۲۶ ۶۹
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۳۰ ۶۱
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۹۰ ۸۱
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۹ ۸۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۹ ۷۱
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۶۳
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۴۴ ۸۵
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۳ ۷۱
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۱۱ ۹۳
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۴۹ ۸۲
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۳۴ ۷۶
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۴۵ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۸۳ ۷۴
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۵۴ ۹۰
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۱۱ ۹۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۳۹ ۹۸
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۱۱۵ ۶۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۶۳ ۶۰
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۱۳ ۴۳
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۶۱ ۶۱
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۳۸ ۵۵
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۲۰ ۴۱
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۳۸۳ ۸۱
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۶۱۱ ۷۶
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۶۵ ۷۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۴۸ ۸۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۸۹ ۶۰
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۲۸ ۸۲
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۶۷ ۶۹
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۶ ۱۰۰
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۶۰ ۸۹
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۴۸ ۸۸
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۸۳ ۸۷
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۴۶۹ ۸۹
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۹۶ ۸۶
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۸۹ ۸۷
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۶۰۳ ۸۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۹۳۱ ۸۱
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۸۴ ۷۵
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۴۴ ۶۹
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۳۹ ۶۵
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۶۰ ۷۱
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۲۷۹ ۶۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۲۳۸ ۶۱
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۴۰ ۶۵
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۶۲ ۷۱
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما