شناسهٔ خبر: 38720 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۳

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۵ ۱۰۱
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۴۰۹ ۸۶
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۳۲ ۷۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۲۵۷ ۶۸
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۲۲۷ ۶۹
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۶ ۸۳
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۶۶۰ ۸۶
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۷۵۵ ۷۴
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۷ ۸۹
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۴۷ ۵۵
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۵۸ ۷۱
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۹۵ ۶۱
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۳۹۵ ۷۷
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۹ ۸۹
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۳۴ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۹۳ ۹۰
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۳۳ ۷۵
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۶ ۶۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۸۸ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۶۶۴ ۷۷
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۷۱ ۸۵
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۳ ۸۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۶۷ ۵۴
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۶۹ ۸۳
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۷۰ ۷۱
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۳۸۶ ۸۹
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۲۳ ۸۳
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۸۶ ۷۹
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۷ ۶۵
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۲۱۹ ۷۱
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۶۱ ۹۷
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۹۳ ۷۱
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۷۹ ۸۴
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) نیمه سنگین ۵۰۵ ۸۹
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۶ ۷۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۸۵ ۹۳
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۲۳۹ ۸۷
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۸۴ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۵۷۲ ۷۶
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۳۷ ۶۶
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۹۵ ۸۳
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۳۹ ۸۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۴۳ ۷۱
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۵ ۵۸
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۱۸ ۸۷
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۴۲ ۷۹
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۰۸ ۹۳
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۳۱ ۸۴
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۴۲ ۸۰
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۹۸ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۹۲ ۷۴
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۴۷ ۸۹
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۱۲ ۹۳
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۳۵ ۱۰۰
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۹۳ ۶۲
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۳ ۶۲
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۲۳ ۳۹
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران نیمه سنگین ۱۱۱ ۵۹
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۳۰ ۵۵
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۱۴ ۳۴
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۴۳۶ ۸۵
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) سنگین ۹۷۹ ۷۰
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۶۱ ۸۴
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۱۵ ۸۴
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۹۰ ۶۰
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۵۹ ۷۵
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۵۸ ۷۶
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۶۳ ۸۸
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۷۸ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۷۸ ۹۲
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۵۸۵ ۸۸
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۳۲۴ ۸۸
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۷۰ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۳۲۲ ۹۱
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۰۵ ۹۰
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۸۰۳ ۸۲
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۸۷ ۷۷
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۴۱ ۷۲
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار نامشخص    
۸۶ تهران شهريار - آدران نامشخص    
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۶۷ ۶۷
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۲۸ ۶۳
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار نامشخص    
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم نامشخص    
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) روان ۲۳ ۶۵
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) روان ۱۰ ۷۰

نظر شما