شناسهٔ خبر: 38723 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۱

ترافیک جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۱ ۹۲
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۱۷۵ ۹۶
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۷۰ ۸۹
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۹۵ ۷۸
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۹۲ ۷۰
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۴۰ ۸۴
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۷۴ ۹۱
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۳۶۵ ۷۵
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۱ ۸۰
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۲۱ ۶۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۰۰ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۷۶ ۶۵
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۱۹۴ ۷۹
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۲ ۸۸
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۲۷ ۹۲
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۷۹ ۷۹
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۱۱ ۸۳
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۴۰ ۶۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۰۸ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۲۵۷ ۸۶
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۹۶ ۸۷
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۲ ۹۳
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۵۳ ۵۷
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۶۲ ۸۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۲۰ ۷۵
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۸۲ ۹۱
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۵۵ ۸۵
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۴۵ ۹۰
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۹ ۵۷
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۹۱ ۶۸
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۳۷ ۹۹
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۹ ۶۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۸۲ ۷۹
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۱۸ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۵ ۷۳
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۳۰ ۹۱
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۸۷ ۸۹
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۵۰ ۸۱
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۲۸ ۷۵
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۶ ۶۵
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۴ ۹۷
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۳ ۹۲
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۸ ۷۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۵ ۵۴
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۷۱ ۸۶
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۸ ۸۶
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۹۰ ۹۴
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۳۳ ۸۵
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۱۳ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۱۲۳ ۸۲
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۲۳ ۸۱
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۸۶ ۹۰
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۲۷ ۹۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۸۳ ۹۸
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۷۱ ۶۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۵۱ ۵۳
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۸ ۴۱
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۱۶ ۶۷
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۱ ۵۶
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۲۳ ۴۲
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۱۵۶ ۸۶
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۸۳ ۹۱
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۰۳ ۹۰
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۱۴۲ ۹۵
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۳۳ ۶۷
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۳۲ ۸۰
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۲۶ ۶۹
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۶ ۸۹
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۱۷۵ ۹۴
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۹۶ ۹۲
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) نامشخص    
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۸۳ ۹۳
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) نامشخص    
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۲۰۸ ۹۶
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۴۱ ۷۷
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۹۴ ۸۹
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۹۹۰ ۹۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۷۱۸ ۱۰۰
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۵۶ ۷۳
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۲ ۷۴
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۸۸ ۶۵
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۵۷ ۷۰
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۷۶ ۶۹
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۴۹ ۶۵
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار نامشخص    
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم نامشخص    
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) نامشخص    
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) نامشخص    

نظر شما