شناسهٔ خبر: 39729 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران -۲

جاده ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۱۳ ۹۱
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۲۰۰ ۹۴
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۶۳ ۷۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۶۲ ۷۳
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۲ ۷۱
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۱۹ ۷۸
۷ تهران تهران - پاکدشت نیمه سنگین ۷۱۹ ۷۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۳۷۲ ۸۱
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۵۲ ۷۷
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۰ ۵۶
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۲۳۸ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۷۸ ۶۵
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۲۰۵ ۸۳
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۸ ۹۱
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۵۴ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۱۷ ۸۴
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۲۴۵ ۷۰
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۲ ۶۵
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۱۶ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۶۰۰ ۷۵
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي نامشخص    
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۳۷ ۸۰
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۲۶ ۵۴
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۵۸ ۸۱
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۴ ۷۵
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۸۲ ۸۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۴۲ ۷۹
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۲۷ ۷۷
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۱ ۵۸
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۱۴ ۷۱
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۷ ۹۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۲۰ ۵۷
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۶۱ ۸۱
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۳۴ ۹۶
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۶ ۷۰
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۶۶ ۸۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۳۰ ۹۸
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۲۷ ۷۵
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۳۶ ۷۴
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۱ ۵۴
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۰۳ ۷۷
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۱۵ ۹۱
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۸ ۶۱
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۷ ۵۳
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۱۹ ۸۶
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۶ ۷۱
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۲۶ ۹۸
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۶۵ ۸۸
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۸ ۹۱
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۲۱۹ ۸۰
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۲۳ ۷۵
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۲۵ ۸۸
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۶ ۹۲
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۸۴ ۹۵
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۴۰ ۸۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۵۷ ۵۹
۵۷ تهران شمشک - ميگون روان ۶ ۴۳
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۷ ۵۱
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۴۹ ۶۶
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۲ ۵۰
۶۱ تهران ميگون - شمشک روان ۲۲ ۴۷
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۲ ۵۳
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۳۳۴ ۸۲
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۶۲۰ ۷۴
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۹ ۶۸
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۰۳ ۷۳
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۹۰ ۶۳
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۶۷ ۷۴
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۱۲۶ ۴۷
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۵۷ ۸۲
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۵۰ ۹۱
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۲۱۴ ۹۱
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۹۴ ۷۴
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۴۶ ۸۶
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۳۴ ۷۹
۷۶ تهران قرچک - ري نامشخص    
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۱۸۴ ۸۶
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۳۱ ۹۰
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۲۱۷ ۹۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۷۵۸ ۸۵
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۴۹ ۷۲
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۲ ۶۸
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم نامشخص    
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد نامشخص    
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۴۶ ۶۵
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۴۸ ۶۶
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۵۳ ۶۶
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۲۲ ۶۰
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۰۴ ۷۸
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۴۳ ۷۵
۹۱ تهران تهران - قم (قديم) روان ۲۴ ۶۵
۹۲ تهران قم - تهران (قديم) روان ۱۱ ۶۷

نظر شما