شناسهٔ خبر: 39851 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

مديركل بازرگانی و بازاریابی‌داخلی راه‌آهن:

شرایط تسهیل در تجارت را آسان‌تر کنیم/ استفاده از مزیت‌های تجارت الکترونیکی/ توسعه سیستم‌ها با هدف توسعه کسب و کار در برنامه‌های کوتاه‌مدت

چند نما از پیشرفت راه آهن قزوین به رشت مدير كل بازرگانی و بازاريابی داخلی راه‌آهن بر توسعه راه‌آهن در بخش سيستم‌ها با هدف بهبود توسعه كسب و كار و با برنامه كوتاه‌مدت تاكيد كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سيد مرتضی علی‌احمدی با بيان اينكه نگاه تجارت و كسب و كار حمل و نقل ريلی را در راه‌آهن و در تمامی سطوح سازمانی بايد تغيير داد، گفت: آينده حمل و نقل ريلی در گرو تغيير روش‌های سنتی و بهبود كسب و كار ريلی از طريق بكارگيری ايجاد فضای دسترسی آسان به اطلاعات، برقراری شرايط رقابتی و رضايت مشتريان است.

وی افزود: ما بايستی بتوانيم ابزارهای كسب و كار ريلی را از طريق مكانيزاسيون سيستم‌ها و ايجاد ارتباطات ديجيتالی و الكترونيكی به‌صورت شبكه‌ای و يكپارچه برقرار كنيم.

علی‌احمدی عنوان كرد: لازم است فقط شرايط تسهيل در تجارت را آسان و استراتژی و ابزارهای بهبود كسب و كار را در دستور كارها و برنامه‌های خود قرار دهيم.

مديركل بازرگانی و بازاريابی داخلی راه‌آهن اظهار داشت: در سال‌های آينده، نرم‌افزارها و اطلاعات بر همه صنايع غلبه خواهد كرد بنابراين لازم است استراتژی و سياست‌های راه آهن بر اساس تقاضای بازرگانی تنظيم و عملياتی شود.

وی خاطر نشان كرد: توسعه راه‌آهن فقط منوط بر بخش سرمايه‌گذاری در زير ساخت و ترابری نيست و لازم است در توسعه سيستمها با هدف بهبود توسعه كسب و كار با برنامه كوتاه‌مدت عمل كنيم.

وي بر معاونت برنامه‌ريزی و اقتصاد حمل و نقل به عنوان عضو متفكر و موثر در اين خصوص اشاره كرد و افزود: اين معاونت می‌تواند با تعيين استراتژی و شناخت نيازهای بخش كسب و كار راه‌آهن با طراحی مفهومی مدل‌ها و ابزارهايی كه در حال حاضر در تجارت متداول است به سمت سيستم جامع برنامه‌ريزی سازمان اقدام كند.

علی‌احمدی يادآور شد؛ استفاده حداكثری از فرصت‌های ايجاد شده همچون قوانين و مقررات برنامه ششم توسعه، ارتقاء سطح كيفيت خدمات بخش خصوصی و كاهش تاثيرپذيری بازار حمل و نقل از تصميمات حاكميتی از جمله مزيت‌های تجارت الكترونيكی است. /

برچسب‌ها:

نظر شما