شناسهٔ خبر: 39903 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام كرد:

ثبت بيش از ۶ هزار پرواز داخلی در فرودگاه مهرآباد/ جزئيات بیشترین تاخیر پروازی توسط ۳ ايرلاين

تاخیر پروازها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی ایرتور با ۷۴ درصد ، اترک ایر با ۶۵ درصد و آتا ایر با ۶۱ درصد بیشترین تاخیر پروازی را در اردیبهشت ماه امسال در فرودگاه مهرآباد داشته اند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان هواپیمایی کشوری، در اردیبشهت ماه امسال ۶ هزارو ۱۶۲ پرواز هوایی در مسیرهای داخلی در فرودگاه مهرآباد تهران انجام شد که ۳ هزار و ۲۳ پرواز آن به موقع و ۳ هزار و ۱۳۹ پرواز با تاخیر انجام شده است.

در فروردین ماه امسال شرکت هواپیمایی آسمان با یک هزار و ۴۱ مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که ۴۱۷ پرواز آن به موقع و ۶۲۴ پرواز این شرکت با تاخیر انجام شده است.

همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد ۸۰۹ پرواز بود که ۴۵۱ پرواز آن به موقع و ۳۵۸ پرواز آن با تاخیر مهرآباد را ترک کرده است.

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر ۶۶۹ پرواز را از مهرآباد انجام داد که ۲۵۹ مورد آن به موقع و ۴۱۰ مورد آن با تاخیر بوده و تقریبا ۶۱ درصد پروازهای این شرکت در مهر آباد با تاخیر انجام شده است.

در اردیبهشت ماه امسال شرکت هوایی ایران ایر در مهرآباد ۵۸۳ پرواز انجام داد که ۲۶۴ پرواز آن به موقع و ۳۱۹ مورد آن با تاخیر انجام شده است.

بر اساس این گزارش، در این ماه شرکت هوایی زاگرس ایر در مجموع ۴۹۴ پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که ۲۵۳ مورد آن به موقع و ۲۴۱ مورد آن با تاخیر بوده است، ضمن این که شرکت هوایی کاسپین در این ماه ۴۶۶ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۴۱ مورد آن به موقع و ۲۳۵ پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

شرکت هوایی کیش ایر در اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۴۲۹ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۲۵۵ مورد آن به موقع و ۱۷۴ مورد آن با تاخیر بوده است، در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع ۴۳۹ پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که ۳۰۳ مورد آن به موقع و ۱۳۶ پرواز آن با تاخیر به مقاصد خود پرواز کردند.

هواپیمایی تابان نیز در این ماه ۴۴۹ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱۹۵ مورد آن به موقع و ۲۵۴ پرواز آن با تاخیر بوده است و شرکت هوایی ایران ایر تور در این ماه ۱۷۹ پرواز انجام داد که ۴۷ مورد ان به موقع و ۱۳۲ مورد آن با تاخیر بوده و این نشان می هد که ۷۴ پروازهای این شرکت در مهرآباد با تاخیر بوده است.

در اردیبهشت ماه امسال شرکت هوایی نفت ایر ۱۹۸ پرواز از مهرآباد انجام داد که ۹۸ مورد آن با تاخیر و ۱۰۰ پرواز آن به موقع بوده و شرکت هوایی معراج ایر در این ماه از مهرآباد ۱۱۴ پرواز انجام داد که ۷۷ مورد آن به موقع و ۳۷ پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است.

در دومین ماه امسال شرکت جدید هوایی سپهران، در مجموع ۱۵۹ پرواز را از مهرآباد انجام داد که ۹۴ مورد آن به موقع و ۶۵ پرواز آن با تاخیر انجام شده است.

در این ماه شرکت اترک ایر در مجموع ۵۷ پرواز از مهرآباد داشته که ۲۰ مورد آن به موقع و ۳۷ مورد آن با تاخیر انجام شده و این نشان می دهد که ۶۵ درصد پروازهای این شرکت در مهرآباد با تاخیر انجام شده است.

شرکت هوایی ساها نیز در این ماه از طریق مهرآباد ۶۶ پرواز در مسیرهای داخلی انجام داد که ۳۹ مورد آن به موقع و ۲۷ مورد آن با تاخیر پرواز کرده است.

در دومین ماه امسال شرکت هوایی پویا در مجموع توانست ۱۰ پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که ۸ پرواز آن به موقع انجام شده و ۲ مورد آن با تاخیر فرودگاه مهرآباد را ترک کرده است.

به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد که در ۲۴ ماه گذشته به طور متوسط ۵۰ درصد پروازهای هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران با تاخیر انجام شده و شرکت های هوایی ۵۰ درصد پروازها خود را به موقع انجام داده اند. در اردیبشت ماه امسال تاخیر پروازهای هوایی در مهرآباد به ۵۱ درصد رسیده است.

در این گزارش شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با تاخیر ۷۴ درصدی پروازهای خود در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن شرکت هوایی اترک ایر با تاخیر ۶۵ درصدی رتبه دوم و شرکت هواپیمایی آتا ایر با تاخیر ۶۱ درصدی پروازها سومین شرکت تاخیری این ماه بوده است.

آمارها نشان می‌دهد، سالیانه بیش از ۱۶ میلیون مسافر از طریق فرودگاه مهرآباد پذیرش و اعزام می شوند و به طور متوسط ۵۰ درصد پروازهای شرکت هوایی دراین فرودگاه پرتردد کشوربا تاخیر انجام می شود.

نظر شما