شناسهٔ خبر: 42159 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت:

ثبت رکورد در مدت زمان صدور گواهینام‌‌های دریانوردی

بندر چابهار معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان اداره استانداردها و صدور گواهینامه های دریانوردی با صدور ۳۰۹۹ فقره گواهینامه دریانوردی در طی ۴ ماهه نخست سال جاری رشد مطلوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، سیدحسن ابراهیمی گفت : در حال حاضر فرآیند صدور گواهینامه دریانوردی در این اداره کل در مدت زمان یک روز صورت می پذیرد. 

وی افزود : با ایجاد تحول اساسی در فرآیند صدور گواهینامه های دریانوردی، مدت زمان صدور گواهینامه ها از ۴ هفته به یک روز تقلیل یافته است که دستیابی به این مهم با برنامه ریزی بلندمدت و مکانیزه نمودن فعالیتها و همکاری موثر مجموعه صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد : کاهش زمان صدور گواهینامه های دریانوردی موج رضایتمندی مراجعه کنندگان به این اداره کل را در پی داشته است.

نظر شما