شناسهٔ خبر: 43161 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

بازگشت اولین گروه حجاج گیلانی به فرودگاه سردار جنگل رشت

فرودگاه رشت اولین گروه حجاج استان گیلان با پرواز شماره ۱۵۵۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از مدینه منوره به مقصد فرودگاه سردار جنگل رشت به عنوان ششمین ایستگاه عملیاتی حج مراجعت می کنند.

به گزارش  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل روابط عمومی هما، با پرواز شماره ۱۵۵۹ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" از مدینه منوره به مقصد فرودگاه سردار جنگل رشت ،اولین گروه حجاج استان گیلان به کشور مراجعت می کنند.

این فرودگاه ششمین ایستگاه عملیاتی حج در پروازهای بازگشت می باشد، در مدت ۲ روز و طی سه پرواز تعداد۸۱۰ نفر ازحجاج این استان به فرودگاه این استان وارد می شوند.

نظر شما