شناسهٔ خبر: 43221 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت؛

انتصاب ۳ عضو هیات‌عامل سازمان بنادر و دریانوردی

عباس آخوندی امضا وزیر راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه اعضای هیات‌عامل و معاونان امور دریایی، مهندسی و توسعه امور زیربنایی و امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی کشور را به مدت سه سال منصوب كرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی احکامی جداگانه، هادی حق‌شناس را به عنوان عضو هیات عامل و معاون امور دریایی، محمدرضا اله‌یار را به عنوان عضو هیات‌عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و همچنین حجی محمدعلی حسن‌زاده‌محمدی را به عنوان عضو هیات‌عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه به مدت سه سال، منصوب کرد.

متن حکم هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بدین شرح است:

با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات‌عامل و معاون امور دریایی (برای مدت سه سال) منصوب می‌گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

همچنین متن حکم محمدرضا اله‌یار معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی بدین شرح است:

با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق العاده شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات‌عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی (برای مدت سه سال) منصوب می‌گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

متن حکم حجی محمدعلی حسن زاده محمدی معاون امور بندری و مناطق ویژه بدین شرح است:

با توجه به پیشنهاد مدیرعامل و به استناد مصوبه جلسه فوق العاده شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان عضو هیات‌عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه (برای مدت سه سال) منصوب می‌گردید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

عباس آخوندی- وزیر

نظر شما