شناسهٔ خبر: 45816 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مديركل جديد ارتباطات و ناوبری هوايی ايران اعلام کرد:

برقراری تمام سرويس‎های ترافيك هوايی با امنيت كامل/ تيم فرايندنويسی و مديريت دانش كاركنان را ایجاد می‌کنم

محمد حبيب‎الهي برزی مدیركل جدید ارتباطات و ناوبری هوایی ایران با اشاره به مطلوب بودن وضعیت ارتباطات، ناوبری و نظارت راداری (CNS) در کشورمان، برتلاش و مقاومت شجاعانه متخصصان الكترونیك درعدم توقف سرویس‎های هوایی كشورمان با وجود شرایط سخت تحریم تاكید كرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، محمد حبیبالهی برزی در این خصوص اعلام کرد: توانمندی و كوشش متخصصان الكترونیك هواپیمایی، ما را به شرایط مطلوبی رسانده و اكنون تمام سرویسهای ترافیك هوایی با امنیت كامل برقرار است.

مدیركل ارتباطات و ناوبری هوایی با تاكید بر اینكه متخصصان الكترونیك هواپیمایی كشوربا توكل بر خدا و همت و كوشش صادقانه خود تمام بار تحریم را به دوش كشیدند تا خللی در ارائه سرویسهای هوایی وارد نشود، میافزاید: بالاترین ظرفیت این ادارهکل، نیروی انسانی متعهد آن است و در دوران پساتحریم نیز امیدواریم دستگاههای ارتباطی و راداری ما به روز و توانمندتر شوند.

وی همچنین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید میکند: یكی از محورهای اصلی برنامههای ما برخورداری از آخرین فناوریهای دنیا با تكیه بربازار داخلی است.

حبیبالهی با تاكید بر اینكه سرمایه انسانی متخصص و متعهد در راس همه ارزشهاست، میگوید: تلاش داریم شرایطی را فراهم كنیم كه كاركنان با انگیزه و نشاط ضمن انجام وظایف خودشان، به دنبال ارائه طرحهاو پروژههای جدید باشند و در محیطی صمیمانه و با احترام متقابل فعالیت كنند.

مدیركل ارتباطات و ناوبری هوایی با تاكید بر پایش و ارزیابی منظم، عملكرد ایمنی این ادارهكل یكی از برنامههای مدیریت خود را فرایند محور كردن امور برای پیگیری و رفع سریعتر كاستیها عنوان میكند و میافزاید: یکیاز برنامههای ما ایجاد تیم فرایندنویسی و نیز مدیریت دانش كاركنان است و درنظر داریم دورههای آموزشی متخصصان الكترونیك هواپیمایی را بازنگری كنیم. همچنین لازم است برای بورسهای آموزشی خارج از كشور ساز وكاری عادلانه ایجاد شود.

وی همچنین محور فعالیتهای مدیریت جدید ادارهكل ارتباطات و ناوبری هوایی را تثبیت جایگاه حقیقی الكترونیك دراجرایی شدن قانون خاص عنوان میكند و میگوید: برای رسیدن به این مقصود از دانش همكاران متخصص در تدوین آییننامههای مربوط استفاده میكنیم. ضمن اینكه از همكاران مستعد كه آماده پذیرش پستهای مدیریتی هستند، حمایت میكنیم.

حبیبالهی دیگر برنامههای خود را صیانت از حقوق كاركنان و رفع كمبود نیروی انسانی شهرستانها عنوان میكند و میافزاید: ایجاد بستر اطلاعرسانی در عیبیابی سیستمهای الكترونیكی و ناوبری، تهیه دستورالعملهای طرحهای اضطراری و تفویض اختیار در برابر مسئولیتها از برنامههای در دستور كار در مدیریت جدید ادارهكل ارتباطات و ناوبری هوایی است./

نظر شما