شناسهٔ خبر: 51265 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی

گردشگری دریایی آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤ لغایت ٩٦/١٢/٢٨ را می توانید در این خبر مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین وضعیت آمار تجمعی سفرهای نوروزی، از تاریخ ٩٦/١٢/٢٤ لغایت ٩٦/١٢/٢٨ بشرح ذیل اعلام می‌شود:

١- مسافر جاده ای با صورت وضعیت(داخلی): ٢,١١١,٩٥١ نفر

٢- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (ورودی): ١١٤,٤٥٤نفر

٣- میزان تردد مسافر از مرزهای جاده ای (خروجی): ٢٣١,١٦٩ نفر

٤- تعداد مسافره داخلی(عمومی) جابجا شده در بخش جاده ای در نوروز:٣,٤٢١,٣٦٠ نفر

٥- سفر جاده ای با صورت وضعیت (داخلی) : ٢٠٦,١٧٤ سفر

٦-تعداد مسافر ریلی(داخلی و بین المللی) : ٤٢٦,١١٨ نفر

٧- تعداد سفر ریلی(داخلی و بین المللی): ٩٨٠ سیر

٨-اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای کشور(داخلی و بین المللی): ٧٧٥,٦٧٧ نفر

٩-تعداد نشست و برخاست هواپیماهای مسافری (داخلی و بین المللی): ٦,١٩٦ فروند

گردشگری دریایی

١٠- ورود و خروج مسافر دریایی: ٣٦٠,٢٤٤نفر

١١- ورود و خروج گردشگر دریایی: ١٦٨,٧٦٠ نفر

١٢- ورود و خروج شناور مسافری : ٤,٠٤٣ فروند

١٣- ورود و خروج شناور تفریحی: ١٢,٠٤٤ فروند

 

آمار گردشگری دریایی

 

نظر شما