شناسهٔ خبر: 52735 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضورمدیرشهرسازی و معماری استان اصفهان صورت گرفت

اولين نشست بررسی مسائل و چالش های طرح های توسعه شهری شهرستان فريدونشهر

جلسه اولین نشست بررسی مسائل و چالشهای طرح های توسعه شهری شهرستان فریدونشهر با حضور مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه وشهرسازی استان، رئیس اداره طرح های كالبدی اداره كل، مدیریت شهری و برخی نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره كل راه وشهرسازی استان اصفهان، اولین نشست بررسی مسائل و چالشهای طرح های توسعه شهری شهرستان فریدونشهر با حضور محمد بناییان مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه وشهرسازی استان، علی هنردان رئیس اداره طرح های كالبدی اداره كل، مدیریت شهری و برخی نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرمانداری برگزارشد.

در این نشست مسائل و چالشهای شهرسازی شهرستان فریدونشهر به ویژه موارد داخل حریم و طرح های تفصیلی شهرهای فریدونشهر و برف انبار مورد بحث و بررسی و در ادامه از پروژه‌های شهرسازی و ساخت و سازهای واقع در محدوده و حریم این دو شهر بازدید صورت گرفت.

گفتنی است تهیه طرح تفصیلی فریدونشهر به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و اسناد طرح، جهت ابلاغ به استانداری ارسال و تهیه طرح تفصیلی برف انبار نیز در برنامه اجرایی سال ۹۷ اداره كل راه وشهرسازی قرار دارد.

نظر شما