شناسهٔ خبر: 54048 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با صدور حكمی از سوی مدیركل راه و شهرسازی استان

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تنکابن – عباس آباد - رامسر منصوب شد

جلسه با صدور حكمی از سوی مدیركل راه و شهرسازی استان مازندران، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تنکابن – عباس آباد - رامسر منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، در راستای ابلاغ تشکیلات تفصیلی ادارات کل راه و شهرسازی به شماره ۱۰۵۲۹/۱۱۰/۰۱مورخ ۹۷/۲/۶وزارت متبوع با صدور حكمی از سوی مدیركل راه و شهرسازی استان مازندران حمیدرضا مقتدر به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تنکابن – عباس آباد - رامسر منصوب شد.

سید حمید حسینی رئیس اداره روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران ضمن اعلام این خبر گفت : با توجه به تجارب ارزنده و بر اساس حكم صادره از سوی مهندس عبداله بهادری مدیركل راه و شهرسازی استان حمیدرضا مقتدر به سمت رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان تنکابن – عباس آباد - رامسر منصوب شد.

گفتنی است پیشتر مهدی فضل کریمی به عنوان رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان  تنکابن - رامسر مشغول انجام وظیفه بود.

نظر شما