شناسهٔ خبر: 60611 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

درچهارمین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان مازندران صورت گرفت:

بررسی مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر

جلسه در چهارمین جلسه کارگروه زلزله و لغزش لایه های زمین استان که با حضور نماینده مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی برگزار شد، درخصوص نحوه و انجام فرایند اجرای کار مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر تصمیم گیری شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی مازندران ، در این نشست نظر به تصویب دو شهر ساری و قائمشهر جهت انجام مطالعات دقیق حریم گسل ،جلسه کارگروه با بخش زلزله مرکز تحقیقات برای اجرایی شدن مطالعات تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص نحوه و فرایند انجام  "مطالعات تدقیق حریم گسل در شهرهای ساری و قائمشهر " با مرکز تحقیقات وازرت راه و شهرسازی و همفکری با اعضا حاضر در جلسه در جهت همکاری و مشارکت برای  اجرای پروژه بحث و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با اجرای کار و نیز دستگاه‌های  عضو کمیته تدقیق گسل،دیتاهای مورد نیاز در اختیار مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن قرار دهند.

در ادامه پس از بحث و بررسی در بین اعضا در خصوص نحوه و نوع فعالیت دستگاهها و نیز مراحل چگونگی اجرا،فاز بندی مطالعات توسط مشاور و ... تصمیماتی اتخاذ شد.

در پایان جلسه شبکه‌ی لرزه نگاری استان گزارشی از زمین لرزه جویبار و نیز فعالیت‌ها و اقدامات آن شبکه ارائه و مقرر شد جهت تصویب شرح خدمات و پیش قرارداد نقشه تدقیق حریم گسل ، کمیته تخصصی زلزله در هفته آینده نظر قطعی را ارائه دهند.

نظر شما