شناسهٔ خبر: 63373 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد:

سایه آلاینده‌ها بر آسمان نصف جهان

هوا شناسی - گردو غبار طوفان وضعیت هوای استان اصفهان هم اکنون با توجه به افزایش آلاینده‌ها برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با بازگشت آلاینده ها، هوای کلانشهر اصفهان و شاهین شهر ناسالم برای گروه حساس است. کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: میانگین کیفیت هوای این کلانشهر در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص آلودگی هوا  امروز ۱۱۲ ناسالم برای گروه های حساس است.

محمود مزارع افزود: همچنین براین اساس کیفیت هوا  در ایستگاه بزرگراه خرازی ۱۳۲ ، خیابان های استانداری و پروین ۱۱۹ و خیابان دانشگاه ۱۱۲  (AQI) ناسالم برای گروه های  حساس است.

وی گفت: همچنین هوای شهرستان شاهین شهر با ۱۰۹ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

دراین شرایط توصیه می شود از تردد غیرضروری زنان باردار، سالمندان و کودکان در مناطق آلوده خودداری شود.

شاخص آلودگی هوا از ۰ تا ۵۰ پاک ، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم ، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم است.

نظر شما