شناسهٔ خبر: 65285 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

آمار شرکت فرودگاه‌ها نشان می‌دهد:

جابجایی نزدیک به سه میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در بهمن ماه/ رشد ۸ درصدی جابجایی مسافران

هواپیما هما آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد در بهمن ماه در حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت جابجا شده که این رقم نسبت به دی ماه ۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آمار شاخص‎های هوانوردی بهمن ۹۷، از جابجايی حدود سه ميليون و ۷۰۰ هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوايی ايران خبر می‎دهد که نسبت به دی ماه هشت درصد رشد نشان میدهد. طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه‎های تحت مالکیت این شرکت در بهمن، با انجام  ۲۹ هزار و ۹۱۵ فروند نشست و برخاست توانسته است این تعداد مسافر را به همراه حدود ۳۶  ميليون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

همچنین بر اساس آمارها، كل پروازهای فرودگاه های تحت مالكیت شركت در بهمن ماه ۹۷ نسبت به دی ماه در نشست و برخاست دو درصد و در ارسال و پذیرش بار ۱۱ درصد افزایش داشته است.

بر همین اساس در بهمن ۹۷، فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۵۱۹ فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجایی حدود یك میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر پرترافیكترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  ۴۱۲۷ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۶۳۷ هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با ۳۰۲۷ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۴۷۲ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار كیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون و ۳۰۰ هزار كیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای بهمن۹۷، نشست و برخاست  ۲۵ هزار و ۴۱۹ فروند هواپیماست كه طی آن حدود سه میلیون مسافر و حدود ۲۳ میلیون كیلوگرم بار منتقل شدهاست.

پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالكیت شركت در بهمن ۹۷ نسبت به دی ماه در نشست و برخاست یك درصد، در اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و در ارسال و پذیرش بار نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است.

با توجه به اینكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۳۳۵۸ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از ۵۲۸ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار كیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۰۸۶ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش ۲۰۷ هزار مسافر و ارسال و پذیرش یك میلیون و ۶۰۰ هزار كیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی بهمن ۹۷، در فرودگاههای بینالمللی تحت مالكیت شركت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست ۴۴۹۶ فروند هواپیما است كه طی آن حدود ۷۰۰ هزار مسافر اعزام و پذیرش و نزدیك به ۱۳ میلیون كیلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

در این بخش فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۲۹۷۳ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۴۷۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار كیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۷۶۹ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۱۰۹ هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دو میلیون كیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۳۱۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ مسافر و ارسال و پذیرش حدود  ۷۷۱ هزار بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

 

نظر شما