شناسهٔ خبر: 68218 - سرویس هواشناسی
نسخه قابل چاپ

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی هفته سی و هفتم سال زراعی:

احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی/ سم‌پاشی تاک‌های انگور جهت مبارزه با سفیدک داخلی/ كنترل آفت پروانه مینوز گوجه‌فرنگی/ ردیابی سن در مزارع گندم و جو/ / مبارزه با ملخ صحرايی در بندرعباس

هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور در توصیه‌های کشاورزی سی و هفتمین هفته سال زراعی ۹۸-۹۷ توصیه‌های مختلفی به کشاورزان سراسر کشور کرده است که توجه به آن‌ها ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میانگین بارندگی كل كشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم خردادماه سال جاری ۳۰۹ میلی‌متر است. میزان بارش در سال گذشته در اين بازه زمانی ۱۵۷/۱ میلی‌متر بوده و بارش سال جاری ۹۶/۷ درصد بیشتر از سال گذشته است. همچنین میانگین بلندمدت كشور در بازه زمانی مذكور ۲/۲۲۰بوده است كه بارش سال جاری ۴۰/۳ درصد بیشتر از سال بلندمدت است. بیشترين میزان بارش در هفته سي و هفتم متعلق به منطقه "تنگه تركمان" استان خراسان شمالی به میزان ۲۴/۲ میلی‌متر بوده است. همچنین میانگین گرم‌ترین منطقه اهواز استان خوزستان به میزان ۴۷/۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه "فورگ" استان فارس به میزان صفر درجه سلسیوس بوده است.

 

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی از بیستم تا بیست و سوم خردادماه

استان‌های آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:

احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبیل از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه و در همدان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده و وزش باد به‌خصوص در ساعات پايانی روز

 كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايی

  پايش آفات و بیماري در مزارع ذرت،چغندرقند ،پنبه و...

كنترل و مبارزه با بیماری‌های قارچي و باكتريايي باغات به‌جز در روزهای بارانی

  مبارزه با نسل اول كرم سیب در مناطق بالادست

 پايش بیماري لكه نواری باكتريايي و زنگ در مزارع گندم و در صورت لزوم انجام مبارزه شیمیايي به‌جز در روزهای بارانی

 پايش و كنترل بیماری‌های آتشک، لكه سیاه و سفیدک (وسطي و داخلي) در باغات میوه به‌جز در روزهای باراني

 رعايت مسائل بهداشتي در باغات میوه براي جلوگیري از شیوع بیماری‌های قارچي، باكتريايي و ويروسي

  مبارزه شیمیاي با پوره‌ی سن غالت به‌جز در روزهای باراني

رصد و پايش آفات بید كلم و شته و بیماري اسكلروتینا در مزارع كلزا و اقدامات كنترلي با نظر كارشناسان فني

  انتقال كندوهاي زنبورعسل به مناطق خنک‌تر و دور از تابش مستقیم آفتاب

 احتیاط در چراي دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبیل از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه

و در همدان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده به‌خصوص در ساعات پاياني روز

 

استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالي:

احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی به دلیل وزش باد

كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به افزايش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما

مناسب بودن شرايط براي وجین و استفاده از سموم علف‌کش و كود سرک در مزارع چاي

نصب تله‌های جلب‌کننده به‌منظور كنترل و مبارزه با مگس میوه زيتون از نیمه دوم خرداد

مبارزه شیمیايي با توجه به زمان فعالیت مینوز مركبات خصوصاً در نهالستان‌ها و باغات جوان

مبارزه با کانون‌های آلوده به سپردارهاي قرمز و قهوه‌ای در باغ‌های مركبات از تاريخ ۱۲/۳/۹۸ لغايت دو هفته با نظر كارشناس در مازندران

مبارزه شیمیايي با بیماری‌های اندام هوايي غالت )زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، سفیدک سطحي و ...( در مزارع تا قبل از پنیري شدن دانه جهت جلوگیري از خسارت به برگ پرچم و كاهش عملكرد در خراسان شمالي

مبارزه با سن گندم در صورت مشاهده رسیدن میزان سن به نرم مبارزه در خراسان شمالي

انجام سمپاشي تاک‌های انگور جهت مبارزه با سفیدک داخلي با استفاده از قارچ‌کش‌های مناسب در خراسان شمالي

مديريت و كنترل كرم ساقه خوار برنج ) مبارزه بیولوژيكي و شیمیايي( با نظر كارشناس

سرويس ادوات و هماهنگي جهت برداشت غالت و كشت محصولات زراعي نشايي و بذري در زمین اصلي

انتقال کندوهای زنبورعسل به مناطق خنک‌تر و مرتفع و كاهش تعداد قاب‌ها جهت تهويه هوا و كاستن از گرماي هوا

تسريع در برداشت از مزارع رسیده كلزا، مزارع رسیده باقال، نخودفرنگي، لوبیا سبز و . .  

مناسب بودن شرايط براي وجین در مزارع شالي و استفاده از سموم علف‌کش و كود سرک

كشت نشاءهاي صیفی‌جات و كشت محصولات زراعي تابستانه )سويا ،آفتابگردان

استفاده از هواده‌های كامبوجت در استخرهاي برگشت آب مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی قزل‌آلا در طول روز

استفاده از هواده ايرجت در استخرهاي گرم آبي

استفاده از هواده‌های اسپالش در استخرهاي خاكي پرورش كپورماهیان و استخرهاي بتوني قزل‌آلا

کود دهی استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبي كپورماهیان با توجه به شرايط مناسب جوي در كل هفته

 

استان‌های كردستان، كرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال بختیاری و مركزی

احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در مركزي از روز دوشنبه تا چهارشنبه و در چهارمحال و بختیاري در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد و در كردستان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده و وزش باد  محافظت از گلخانه‌ها و درختان جوان در ایلام در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شديد

كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايي

توقف مصرف كود ازته در مزارع مشكوک به بیماري لكه نواري و زنگ زرد گندم

كنترل آفت پروانه مینوز گوجه‌فرنگی با سموم غیر شیمیايی

مبارزه با پوره سن گندم كه در سنین ۴ پورگی

كاربرد تجهیزات غیر شیمیايي به‌منظور كنترل آفاتي نظیر پروانه برگ‌خوار گوجه‌فرنگی و مگس گیالس مطابق نظر كارشناسان

انجام عملیات مبارزه با علف‌های هرز ذرت و چغندر

مبارزه با آفت تريپس در مزارع آفتابگردان با اخذ نظر کارشناسان در كرمانشاه

انجام كشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با ارقام مناسب

انجام كشت سیب‌زمینی با استفاده از ارقام مقاوم به بیماري

مبارزه با بیماري لكه سیاه سیب پس از ريزش گلبرگ‌ها

مبارزه با بیماري سیتوسپورايي درختان میوه پس از ريزش گلبرگ‌ها

عدم آبیاري مزارع سیفي و سبزي كه به‌صورت سنتي كشت گردیده‌اند به مدت ۲۰-۲۵ روز به‌منظور توسعه ريشه

مبارزه با شپشک در باغات

احتیاط در چراي دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در مركزي از روز دوشنبه تا چهارشنبه و در چهارمحال و بختیاري در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دلیل بارش پراكنده و در كردستان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده

 

استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

خودداري از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در خوزستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در بوشهر در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شديد  كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايي

محافظت از گلخانه‌ها و درختان جوان در خوزستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در بوشهر در روزهای چهارشنبه پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شديد  مبارزه با كنه باغات با استفاده از سموم کنه‌کش

با توجه به پايداري جوي، مبارزه با ملخ صحرايي در بندرعباس بلامانع است و دامداران در مسیرهاي سمپاشي جهت مبارزه با ملخ صحرايي قرار نگیرند و دام‌های خود را به مناطق امن انتقال دهند.  خودداري از سوزاندن گاه و كلش باقیمانده مزارع برداشت‌شده گندم به‌منظور حفظ رطوبت و مواد آلي خاک

مبارزه با آفات مركبات مثل مگس مینوز و كنه مركبات با توجه به شرايط مساعد دما و رطوبت

مبارزه با مگس میوه انبه با استفاده از نصب كارت زرد و تله‌های فرموني با توجه به شرايط مساعد دما و رطوبت

مبارزه با موش صحرايي با روش طعمه‌گذاری در باغات مركبات و انبه با توجه به شرايط مساعد دما و رطوبت

مبارزه با كنه گرد آلود و کرم میوه‌خوار نخیلات با استفاده از سموم مورد تأیید كارشناسان جهاد كشاورزي در ساعات خنک روز در خوزستان

هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهي و تغذيه به‌موقع آن

 

استان‌های اصفهان، يزد، فارس، قم، خراسان جنوبي و كهگیلويه و بويراحمد

مدیریت شبکه پایش هواشناسی – اداره هواشناسی کشاورزی

احتیاط در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در قم در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد شديد و در كهگیلويه و بوير احمد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد و در خراسان جنوبي از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شديد  كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايي

محافظت از گلخانه‌ها و درختان جوان در خراسان جنوبي از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه به دلیل وزش باد شديد

برداشت سريع میوه‌های زردآلو، هلو و گوجه‌سبز در بخش‌هایی از شهرستان‌های میبد ، اردكان و يزد جهت كنترل آفت

مگس مدیترانه‌ای كه  سرويس در صورت مشاهده سبز خشک شدن سرشاخه‌های درختان خانواده رُزاسه مثل هلو و زردآلو كه در اثر فعالیت الرو سوسک شاخک بلند رُزاسه اتفاق می‌افتد به جمع‌آوری و سوزاندن سرشاخه‌های آلوده اقدام و با مشورت جهاد كشاورزي به كنترل شیمیايي آفت اقدام گردد.  با افزايش دما و خشكي هوا احتمال طغیان كنه تارعنكبوتي در باغ‌ها وجود دارد در صورت مشاهده گردآلود بودن برگ‌ها با مشورت كارشناسان حفظ نباتات به كنترل اين آفت اقدام گردد.  جهت رفع كمبود ازت در باغ‌هاي پسته از كودهاي سولفات آمونیوم و سولوپتاس همراه با آب آبیاري استفاده شود

رديابي آفت سن پسته با استفاده از تله‌های نوري يا روغني انجام شود.

در صورت مشاهده آفت زنجره مو در تاکستان‌ها به حذف شاخه‌های آلوده به تخم زنجره و معدوم نمودن آن‌ها اقدام و كنترل شیمیايي با مشورت مراكز جهاد كشاورزي انجام شود.  جهت كنترل بیماري سفیدک پودري انگور به هرس سبز شاخه‌ها جهت هوادهي اقدام و در صورت تداوم بیماري به مبارزه مناسب با مشورت كارشناسان حفظ نباتات اقدام گردد.  در مناطقي كه مزارع كلزا برداشت‌نشده ، چنانچه بیش از ۸۰ درصد مزرعه رسیده، برداشت انجام شود

كشاورزانی كه قصد كاشت كنجد و يا ارزن دارند بلافاصله بعد از برداشت گندم و جو به كاشت ارزن يا كنجد اقدام نمايند

كشاورزانی كه قصد پنبه‌کاری دارند با توجه به پايان زمان مناسب كاشت پنبه، هرچه سریع‌تر به كاشت اقدام نمايند.

در استخرهاي ماهي كپور، هوادهي شبانه انجام و تغذيه منظم انجام شود.

در استخرهای تیلاپیا در هواي با وزش باد و در دماي كمتر از ۲۰ درجه، هوادهي قطع و در دماي بیش از ۲۰ درجه غذادهي و هوادهي انجام شود.  در روزهای با گردوخاک، غذادهي قطع و پس از تعويض ۵۰ درصد آب استخر، غذادهي انجام شود

در استخرهای قزل‌آلا يک وعده غذادهي در صبح انجام شود و در صورت رسیدن به وزن مناسب صید انجام شود.

 احتیاط در چراي دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در قم و كهگیلويه و بوير احمد در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده

 

 استان‌های البرز، تهران، قزوين و سمنان

خودداري از انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در تهران در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد شديد در ساعات پاياني روز و احتیاط در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد در بعدازظهر و در البرز احتیاط از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد و در سمنان خودداري در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد شديد و در قزوين احتیاط در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده و وزش باد  محافظت از گلخانه‌ها و درختان جوان در سمنان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شديد

كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايي

در صورت لزوم مبارزه با كنه تارعنكبوتي درختان میوه با سموم مناسب توصیه‌شده و در ساعات آرام روز

در صورت لزوم مبارزه با سفیدک پودري انگور ، بعد از ريختن گلبرگ‌ها با استفاده از سموم مناسب و در ساعات آرام روز  محلول‌پاشی كلسیم در باغات پسته از مرحله ارزني تا نخودي و در ساعات آرام روز

انجام عملیات كشت و واكاري نشا و بذور صیفی‌جاتی همچون گوجه‌فرنگی ، خیار ، كدو و ....

ردیابی سن در مزارع گندم و جو

آماده‌سازی زمین‌های تخصیص‌یافته براي کشت‌های تابستانه همچون ذرت، پنبه، آفتابگردان و سورگوم در مناطق گرمسیر

محلول‌پاشی با کودهای كامل پس از اتمام گرده‌افشانی و تشكیل میوه و در ساعات آرام روز

احتیاط در چراي دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در تهران در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه و در البرز از روز دوشنبه تا پنج‌شنبه و در سمنان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراكنده و در قزوين در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل احتمال بارش پراكنده

 

  استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و كرمان

محدودیت در انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی در سیستان و بلوچستان و كرمان به دلیل وزش باد شديد

كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات اندک دمايي

محافظت از گلخانه‌ها و درختان جوان در سیستان و بلوچستان و كرمان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شديد

برداشت محصولات جالیزي در ساعات ابتدايي روز

آبیاري منظم باغات و نخیلات در ساعات خنک روز

مبارزه با طغیان شته‌ها و افزايش جمعیت مورچه‌ها در باغات انار با مشاوره كارشناسان كشاورزي

براي مقابله به‌موقع با پروانه چوب‌خوار پسته به رديابي آفات با تله‌های فرموني اقدام گردد

مبارزه با آفات پسیل و پروانه چبخوار در باغات پسته

با توجه به مشاهده نماتد ساقه و پیاز از عوامل خسارت زاي سیر و پیاز و يونجه در صورت مشاهده هرگونه زردي ، عدم رشد و پوسیدگي پیاز با كارشناسان گیاه‌پزشکی مشورت نمایید  انجام عملیات سمپاشی علیه كنه گرد الود نخیلات درزماني كه شدت وزش باد زياد نیست اقدام شود.

با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي و دمايي جهت فعالیت سوسک سرخرطومي و حنايي رديابي به‌صورت مستمر با تعويض فرمون و بازديد تله‌ها اقدام شود. و در صورت مشاهده به مراكز يا مديريت جهاد كشاورزي جهت مبارزه اطلاع‌رسانی گردد.

 

برای مشاهده بولتن هواشناسی کشاورزی اینجا را مشاهده کنید.