شناسهٔ خبر: 69972 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه‌ای از سوی دبیر شورای‌عالی شهرسازی؛

مصوبه ۱۴ بندی شورای‌عالی شهرسازی در خصوص طرح جامع شهر چابهار به استاندار سیستان و بلوچستان ابلاغ شد

فرزانه صادق مال واجرد فرزانه صادق‌مالواجرد در نامه‌ای ۱۴ بندی مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را پیرامون طرح جامع شهر چابهار به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به موهبتی استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان مصوبه شورای‌عالی را در خصوص طرح جامع شهر چابهار ابلاغ کرد.

در نامه فوق به استاندار سیستان و بلوچستان آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰ خرداد ۹۸ خود، طرح جامع شهر چابهار، مصوب مورخ ۲ مهر ۹۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ ۵ خرداد۹۸ کمیته فنی طرح مذکور را با الزام به رعایت موارد زیر مصوب کرد:

در بند یک الزامات این مصوبه آمده است: در خصوص سکونتگاه‌های شرق محدوده، نظر به آسیب پذیری محدوده موردنظر از ساخت و سازهای بدون برنامه و غیرمجاز، تبعات گسترده اجتماعی معطوف به آن، ارتقای سطح کیفیت فضایی این محدوده و بهسازی بافت آن در کوتاه مدت ضروری به نظر می‌رسد. لذا ضمن تایید مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر عدم الحاق این سکونتگاه  به محدوده شهری، مقرر می شود:

"طرح ویژه ساماندهی یکپارچه سکونتگاه های شرق شهر چابهار" توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی موثر شرکت بازآفرینی شهری تهیه گردیده و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مبنای اقدامات بهسازی و ارتقای کیفیت محیطی قرار گیرد.

تبصره ۱- شرح خدمات تهیه این طرح قبل از ابلاغ قرارداد به تایید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رسیده و مقیاس اسناد خروجی آن ۱:۲۰۰۰ خواهد بود.

تبصره ۲- سقف جمعیت پذیری محدوده سکونتگاه ها، سطوح و سرانه‌های شهری و کلیات سازمان فضایی این طرح اعم از ساختار کلی محورهای دسترسی، نظام استقرار کانون‌های سکونت و فعالیت و پهنه بندی کلان کاربری زمین در قالب اسناد طرح جامع شهر چابهار تعیین و ابلاغ خواهد شد.

در بند دوم الزامات این مصوبه آمده است: ضمن تاکید بر حذف فاز ۵ توسعه بندر شهیدبهشتی و لزوم دسترسی ساکنان شهر به خلیج چابهار (دریای کوچک) مقرر شد مباحث مربوط به ضرورت، مکان و میزان توسعه بندر در فازهای ۳ و ۴ و همچنین نحوه اتصال آن به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای مباحث مربوط به الحاق شهر و عناصر ساختاری آن به منطقه آزاد چابهار در کمیته ای با محوریت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و حضور نمایندگان معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، سازمان منطقه آزاد چابهار و استانداری سیستان و بلوچستان مطرح در قالب برنامه ریزی ارزش ضمن بررسی مجموعه تهدیدها، فرصت‌ها، نقاط قوت و ضعف گزینه‌های مختلف (خصوصا با پایش اثرات اجتماعی و زیست محیطی هریک) حداکثر ظرف مدت ۲ ماه در خصوص گزینه منتخب اعلام نظر شود و نظر کمیته مذکور به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اسناد طرح جامع شهر، منعکس شود.

۳. جمعیت شهر معادل ۱۷۷۵۰۰ نفر برای سال افق ۱۴۱۰ موردتایید قرار گرفت و مقرر شد تاییدیه آب منطقه ای مبنی بر امکان تامین آب شرب اخذ شود.

۴. محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حذف اراضی با کاربری «خدمات شهری- منطقه‌ای» و «تاسیسات شهری» در شمال شرقی محدوده شهر با عنایت به عدم وجود ضرورت کافی، وجود آب‌راه‌های متعدد و نیز قرار گیری روی حوضه‌های آبریز طبیعی (نقشه پیوست) مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد تا اراضی حذف شده تحت پهنه حفاظت در سند پهنه‌بندی حریم درج شوند.

۵. محدوده تدقیق شده بافت تاریخی و عرصه و حرائم آثار تاریخی باارزش و ثبتی، محورها و مناطق نمونه گردشگری (مانند پارک بهاران و روستاهای باارزش و هدف گردشگری) مطابق اعلام نظر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان در اسناد طرح (محدوده و حریم شهر چابهار) منعکس شوند.

۶. کلیه اراضی نظامی واقع در محدوده حریم شهر، تحت کاربری نظامی تثبیت شوند.

۷. فرودگاه جدید مطابق با مصوبات مراجع ذیربط در اسناد خروجی طرح منعسک و تثبیت شود.

۸. بستر و حرائم مسیل ها و آبراهه های متداخل با محدوده و حریم شهر بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو در اسناد طرح، اعمال شود.

۹. خط حریم در ضلع شمال بر خط محدوده مصوب فعلی منطقه آزاد تجاری اقتصادی چابهار منطبق شود.

۱۰. تداخل احتمالی حریم پیشنهادی شهر در بخش شرقی با مناطق چهارگانه محیط زیستی، به نفع  محدوده مناطق چهارگانه رفع و مرز حریم در شرق بر مرز منطقه منطبق شود.

۱۱. سند پهنه‌بندی حریم و ضوابط استقرار فعالیت‌ها در آن مطابق مصوبه مورخ ۱۸ بهمن ۹۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اسناد طرح لحاظ شود.

۱۲. با عنایت به اینکه توسعه شهری چابهار عمدتا متاثر از مولفه های فرامنطقه ای و فراشهری حوزه پیرامونی است، مقرر شد در صورت ضرورت طرح موضعی منطقه شهری چابهار- کنارک ذیل طرح راهبردی توسعه سواحل مکران توسط وزارت راه و شهرسازی (معاونت شهرسازی و معماری) در مقیاس مناسب تهیه و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری مبنای کلیه اقدامات کالبدی در حوزه فراگیر چابهار- کنارک شود.

۱۳. پهنه‌بندی تراکم ساختمانی و ضوابط ساخت و ساز شهری با رعایت ملاحظات زیر موردبازنگری قرار گرفته و پس از تایید نمایندگان وزارت کشور، بنیاد مسن انقلاب اسلامی و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در اسناد ابلاغ لحاظ شود. تبعا پهنه بندی یاد شده بر اساس ملاحظات سیما و منظر شهری به ویژه الگوی معماری سنتی و زمینه ای بوده و صرفا مبتنی بر اندازه معبر جانبی نخواهد بود:

۱.۱۳. تعدیل سقف جمعیت پذیری شهر در تناسب با جمعیت پیشنهادی در سال افق؛

۲.۱۳. افزایش نصاب تفکیک زمین در پهنه های تراکمی مختلف متناسب با الگوی سکونت موجود

۳.۱۳. کاهش سطح اشغال بنا با توجه به الگوی اقلیم و سنت معماری زمینه ای موجود و افزایش فضای باز به میزان حداقل ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد

۱۴. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل بر اساس دستورالعمل مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۶ به تایید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل برسد.

در پایان این مصوبه آمده است: در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوره بررسی و تصویب طرح‌های توسعه وعمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.