شناسهٔ خبر: 72073 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

گامي در مسير تعالی سازمانی و فردی در شرکت فرودگاه‌ها / بهره‌گيری شرکت از همکاری‌های آموزشی و کارشناسی سازمان مديريت صنعتی

تفاهم امیرمکری با هدف ارتقا و تعالی فردی و سازمانی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوايی ايران تفاهمنامه همکاری پژوهشی و کارشناسی ميان مديران عامل شرکت و سازمان مديريت صنعتی به امضا رسيد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از  روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ این تفاهمنامه همکاری، امروز (یازدهم شهریور) به امضای سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی رسید.

این تفاهمنامه با هدف تعالی سازمانی و توسعه فردی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بهره گیری از ظرفیت های سازمان مدیریت صنعتی محورهای متعددی از جمله آسیب شناسی وضع موجود در صنعت هوانوردی و فرودگاهی، ارایه خدمات مشاوره ای مدیریتی و برنامه ریزی از سوی سازمان مدیریت صنعتی به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و تشکیل کانون های ارزیابی برای جانشین پروری را شامل می شود.

از دیگر محورهای این تفاهمنامه که مدت اجرای آن دو سال است می توان به  تشکیل کانون توسعه برای توانمندسازی مدیران فعلی شرکت، اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی موردنیاز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حوزه های تخصصی و مدیریتی، ارایه مشاوره از سوی سازمان مدیریت صنعتی برای آینده پژوهی، آینده نگاری، ترسیم و تنظیم طرح های معماری سرمایه انسانی و توسعه، آموزش و ظرفیت سازی منابع انسانی شرکت و نیز همکاری های آموزشی برای تولید محتوا و تامین استادان برجسته ملی و بین المللی اشاره کرد.