شناسهٔ خبر: 79510 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

دیدگاه:

توسعه زیرساخت ریلی و جاده ای اولویتی برای حضور سرمایه گذاران در پسکرانه ها

بندر شهید بهشتی علیرضا محمدوند، کارشناس اقتصادی

وضعیت پسکرانه ها در کشور و الزام برای رونق آن‌ها یک موضوع مهم به شمار می‌رود چرا که فرصت مطلوبی برای سرمایه گذاری تولیدکنندگان ایجاد کرده و بدین جهت ضرورت دارد که برای رونق آن تمهیدات جدیدی از سوی دولت در نظر گرفته شود. در همین خصوص برای آنکه توسعه پسکرانه بنادر با سرعت انجام شود تا در ادامه کشور شاهد عایدی نتایج مطلوب آن باشد، بهتر است سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به امکان توسعه پسکرانه ها این موضوع را در اولویت قرار دهد.

در این زمینه اگر این اولویت‌گذاری مدنظر توام با سیاست‌های تشویقی و حمایتی باشد شرایط را برای حضور سرمایه گذاران در پسکرانه بنادر فراهم و آنها را هرچه بهتر به ورود ترغیب میکند. موضوعی که میتواند با این رویکرد به فعال شدن تعداد زیادی از تولیدکنندگان در پسکرانه‌های بنادر کشور بیانجامد.

همان طور که می دانید تولیدکنندگان به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند، آن‌هم در شرایطی که هزینه تولید به شدت افزایش پیدا کرده است. به همین خاطر اولویت گذاری و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان بابت حضور در پسکرانه ها کمک می کند هزینههای آن ها به شدت کاهش یابد.

در همین راستا یکی از اولویتگذاریها برای استقبال سرمایه گذاران جهت حضور در پسکرانه ها توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به این مناطق است. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که خیلی از تولیدکنندگان ما تمایل به فعالیت در نزدیکی بنادر دارند اما به واسطه کمبود زیرساختها این مساله و این خواسته برای آن ها محقق نمیشود و از همین روست که از این حضور اجتناب می‌ورزند.

در صورت تامین این زیرساخت‌ها، مزیت‌های سرمایه گذاری در پسکرانه‌ها به مراتب بالاتر خواهد رفت، چرا که دیگر واحدهای صنعتی می‌توانند مواد اولیه خودشان را که از طریق واردات تامین می‌شود با کمترین هزینه جا به جایی و با کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار داشته باشند. این موضوع در کنار توسعه ریل در پسکرانه‌ها به تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های توزیع کمک می‌کند که قطعا با رشد صادرات محصول همراه خواهد بود. این مساله تنها یک مزیت در کنار دیگر مزیت‌ها از جمله ایجاد اشتغال در این مناطق است.