شناسهٔ خبر: 80569 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در دو بخش حمل و نقل و مسکن انجام می گیرد؛

تدوين كتاب عملكرد سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانسی تدوین کتاب سال نودوهشت وزارت راه و شهرسازی مديركل دفترآمار، اطلاعات و پايش برنامه های وزارت راه و شهرسازی از تدوين كتاب عملكرد سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی بصورت كتاب الكترونيكی (E-Book) در جلسه ویدئو کنفرانسی با معاونین برنامه ریزی سازمان ها و شرکت های تابعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه تدوين كتاب عملكرد سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی بصورت كتاب الكترونيی (E-Book) در جلسه ویدئو کنفرانسی  با حضور مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات و پایش برنامه های وزارت راه و شهرسازی و معاونین برنامه ریزی سازمان ها و شرکت های تابعه برگزار شد. 

مهدی قربانی، مديركل دفتر آمار، اطلاعات و پايش برنامه های وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اينكه این دفتر بصورت ماهانه عملكرد آماری شاخص های كليدی و مهم وزارت را رصد و پايش می کند، اظهار داشت: با هدف انعكاس بخشی از اهم فعاليت های گسترده سازمان ها و شركت های وزارت راه و شهرسازی، این دفتر قصد دارد تا کتاب سال عملکردی وزارت را در اهم شاخص هاي کلیدی(KPI) در حوزه حمل و نقل و مسكن و شهرسازی و همچنين افتتاحات مهمي كه توسط  رئیس جمهوری و مقام عالی وزارت در سال ۹۸ انجام شده را تدوين و منتشر کند.

وی ادامه داد: كتاب مذكور شامل بخش هایی از جداول آماری و شاخص های كليدی در دو بخش حمل و نقل و مسکن، نمودارهای آماری، تحليلی توصيفی و افتتاحات مهم انجام گرفته در سال ۹۸ است که به تفكيك سازمان ها و شركت ها را پوشش خواهد داد.