شناسهٔ خبر: 85628 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

صدور صورت وضعیت به مرزهای چهارگانه خروجی زائرین اربعین ممنوع شد

خبر رییس اداره حمل ونقل مسافراداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد : تاپایان ماه صفر، شرکتهای ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر ، اجازه صدور صورت وضعیت برخط ( ازکلیه مبادی کشور ) به مقاصد مرزهای چهارگانه مهران ، شلمچه ، چزابه و خسروی ، راندارند.

به گزارش پایگاه خبری راه وشهرسازی ( قم) ، به منظور جلوگیری از تسری و شیوع ویروس کرونا ، صدور هرنوع صورت وضعیت سفر به مرزهای چهارگانه خروجی زائرین اربعین ممنوع اعلام شد..

رییس اداره حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم درتکمیل خبر فوق اضافه کرد : نظربه تصمیمات متخذه مسئولان امر دردوکشور ایران وعراق ، جهت جلوگیری ازشیوع لجام گسیخته ویروس کرونا ، مقرر گردید تا پایان ماه صفر ، شرکتهای ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر ، از صدور صورت وضعیت برخط ، جهت اعزام زائران اربعین به مرزهای چهارگانه با کشور عراق خودداری کنند.

علیرضا اسدی ادامه داد : این دستور العمل شامل کلیه مبادی کشور به مقاصد مرزهای مهران ، خسروی ، چزابه و شلمچه می باشد و تخطئی از آن به منزله تخلف از قانون است.

 وی درتوضیحی بیشتر یاد آور شد: با عنایت به اپیدمی جهانی و فرامرزی ویروس کرونا ، ضرورت اجرای پروتکلهای بهداشتی ، بخصوص عدم تشکیل اجتماعات آیینی ، دردستورکار دولتمردان کشورهای مختلف قرار گرفته است .

اسدی افزود : از آنجا که مراسم آیینی راهپیمایی زیارت اربعین و اجتماعات متعاقب آن ، موجب شیوع این ویروس منحوس میگردید ، دولت عراق نسبت به  اعلام عدم پذیرش زائرین خارجی جهت راهپیمایی اربعین حسینی (ع)  اقدام و از این  موضوع عذرخواهی کرده است .

اسدی درخاتمه ضمن درخواست از شهروندان گرامی جهت عدم حضور در دفاتر شرکت‌های حمل ونقل مسافر و درخواست صدور بلیط اعزام به مرزهای چهارگانه مذکور،  تصریح کرد :  ناظران و کارشناسان این اداره کل ضمن بازدیدهای مستمر از دفاتر فروش بلیط ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر و پایانه های مسافری و رصد صدور وضعیت برخط ،  درصورت مشاهده هرنوع تخلف ، مراتب را جهت اعمال قانون به مراجع ذی ربط اطلاع رسانی می‌کنند.