شناسهٔ خبر: 90583 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به منظور همکاری در خصوص پایش مصرف انرژی و رتبه‌بندی ساختمان‌ها انجام شد

امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان

تفاهم نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به منظور ایجاد و گسترش همکاری‌های اجرایی و کاربردی در زمینه پایش مصرف انرژی و رتبه‌بندی انرژی در ساختمان، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای عملیاتی کردن اهداف مصرح در مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ جمهوري اسلامی ایران، ایجاد و گسترش همکاری‌های اجرائی و کاربردي در زمینه پایش مصرف انرژی و رتبه‌بندی انرژی در ساختمان و به منظور ایجاد گسترش همکاری‌های آموزشی، علمی و کاربردی در سطح کشور، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.

مشارکت و همکاری در زمینه‌های اجرائی و کاربردی شامل همکاری در بخش مدیریت و پایش مصرف انرژی در ساختمان و توسعه ساختمان سبز، انجام فعالیت‌های مشترک در جهت توسعه ساخت و ساز سبز، ارائه گواهی‌نامه ساختمان سبز و رتبه‌بندی ساختمان‌ها، اجرایی کردن صحیح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و پایش مصرف انرژی در ساختمان با بهره‌گیری از سامانه کنترلی موضوع آیین‌نامه اجرائی جزء (۱) بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه و با در نظر گرفتن ظرفیت و امکانات موجود و بهره‌برداری از توانمندی‌های علمی و تخصصی از طریق مساعدت و تسهیل در برقراری ارتباط با نمایندگی‌ها و سازمان‌های استانی و بخش‌های تخصصی طرفین و سایر دستگاه‌هاي اجرائی ازجمله وزارتین نفت (شرکت ملی گاز) و نیرو (شرکت‌های برق منطقه‌اي و توزیع برق) و سازمان بهینه‌سازي مصرف سوخت همچنین همکاری در بخش‌هاي آموزشی، علمی، مطالعاتی و ترویجی با رعایت حقوق، ضوابط و مقررات مورد عمل طرفین تفاهمنامه موضوع این تفاهم‌نامه مشترک همکاری است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه ۱۱ ماده‌ای، ‌ دو طرف در خصوص مشارکت و همکاري در زمینه هاي آموزشی، علمی، مطالعاتی و ترویجی از طریق مساعدت و تسهیل در برقراری ارتباط با نمایندگی‌ها و سازمان‌های استانی و بخش‌های تخصصی طرفین با رعایت حقوق، ضوابط و مقررات مورد عمل طرفین تفاهم‌نامه از جمله  همکاری در ارائه خدمات علمی، آموزشی و پشتیبانی برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه با هدف گسترش حوزه فعالیت سامانه در سطح کشور، انجام مطالعات و تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌های مشترک در زمینه اهداف تفاهم‌نامه، مشارکت و همکاری در مطالعات، تدوین و تنظیم دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های اجرائی در زمینه ساخت وساز سبز، رتبه‌بندی ساختمان‌ها و پایش مصرف انرژی در بخش‌های مرتبط و یا مشترك و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی جهت عملیاتی نمودن آنها، همکاری و پیگیری در زمینه‌های مرتبط با صدور، تمدید و تأیید صلاحیت‌ها، پروانه‌های اشتغال به کار، گواهی‌نامه‌ها و استانداردهای فنی در امور طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و بازرسی، تحقیق، آموزش، ممیزی انرژی و سایر خدمات مهندسی مرتبط، همکاری در برگزاری همایش‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی مرتبط با موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ایجاد و تأمین تسهیلات، تجهیزات و بسترهاي مناسب برای راه‌اندازی و استفاده از امکانات نرم‌افزاری مربوطه با به کارگیری تجهیزات مورد لزوم و نیروهای متخصص در راستای تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌هاي مرتبط با امور بهینه‌سازی انرژی و ساختمان سبز، همکاری، مشارکت و توسعه فعالیت‌ها در ترویج و انتشار نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های انجام شده و همکاري در توسعه و تجهیز نرم‌افزارهای تخصصی و سامانه‌های مدیریتی مورد نیاز براي تحقق اهداف برنامه‌ها همکاری‌ و تعامل خواهند کرد.

به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در همین رابطه، همکاری در شبیه‌سازی انرژی ۴ ساختمان بر اساس ۴ اقلیم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، مطابق با الزامات +EC و EC++، ‌ همکاری در زمینه عملیاتی و اجرایی کردن مباحث مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، انجام مطالعات و تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارگروه‌های مشترك، مشارکت و همکاری در مطالعات، تدوین راهنما و دستورالعمل در زمینه پایش ایمنی، سلامت، مقاوم‌سازی، بهسازی لرزه‌ای، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مواد، بهره‌وری، کنترل کیفیت و ارزیابی کمی وکیفی در بخش‌هاي مرتبط و یا مشترك، همکاری و تبادل تجربیات درخصوص تدوین نظام‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها مورد نیاز طرفین، همکاري در برگزاری همایش‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی مربوط به صدور، تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان و همچنین به هنگام نگهداشتن و ارتقای دانش فنی مهندسان، ایجاد تسهیلات و بسترهای مناسب برای استفاده از امکانات، تجهیزات آموزشی و پژوهشی، خدمات آزمایشگاهی و نیروهای متخصص در راستای تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌هاي مرتبط و یا مشترك، ‌ همکاری در ایجاد و استفاده از پایگاه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های موجود و تبادل اطلاعات و یافته‌های علمی و پژوهشی اعم از ژئوتکنیک، راه، ساختمان، ابنیه فنی و تأسیسات در فعالیت‌های مرتبط و یا مشترك از دیگر محورهای همکاری میان طرفین بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه خواهد بود.