شناسهٔ خبر: 92299 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

طی پیامی:

وزیر راه و شهرسازی «روز ملی معمار» را به طراحان و معماران کشور تبریک گفت

اسلامی امضا وزیر راه و شهرسازی طی پیامی «روز ملی معمار» را به طراحان و معماران کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی طی پیامی «روز ملی معمار» را به طراحان و معماران کشور تبریک گفت.

در متن پیام چنین آمده است:

نقش اصلی معماری تحقق کیفیت در محیط زندگی انسان است و هویت آن، به میزان تعلق به زمان، تعهد به دانش سرزمینی و نحوه بیان فرهنگ جامعه ارتباط دارد. معماری همواره بر مبنای ظرفيت هاي ارتقاء يافته اندیشه عصر خود خلق شده است و در عصر حاضر جهت گيري براي اعتلاي معماري معاصر نیاز به «گفتمان معماری»  در این چهارچوب هویتی دارد. شکل گیری کیفی و کارآمد این گفتمان و تحقق عینی آن در زندگی مردم در اثر همنشینیِ نظريه معماری با کنش حرفه ای معماري میسر است و این به معنای اهمیّت نقش معماران حرفه ای و نظریه پرداز در ارتقاء کیفیت زندگی مردم در بناها و فضاهای شهری است.

از طرفی دیگر معماری بیانگر و نمایشگر هویت سرزمینی و محل ظهور فرهنگ جامعه است. این هویت و فرهنگ بر پایه باورهای جامعه تکوین یافته، در معماری نمایان می شود و در سیما و منظر شهر عینیت می یابد. نظر به اینکه، معماری نیز در تاثیر متقابل، می تواند نقش تعیین کننده ای در نحوه تبلور باورهای اصیل جامعه داشته باشد، تولید نظریه، آگاهی بخشی و ترسیم چشم انداز های معماری متعالی و تحقق آن در پروژه های معماری، تاثیر قابل توجهی داشته و مطالبه کیفیت معماری برپایه باورهای اصیل سرزمینی - اعتقادی در جامعه یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای اعتلای معماری معاصر خواهد بود و قطعاً معماران معاصر ایران بانیان این اعتلا هستند و نقش مراجع حاکمیتی باید تسهیل این فرآیند باشد. این  امر به همراه آگاهی از حقوق اجتماعی مردم و مسئولیت اجتماعی معماران و رشته های مرتبط با امر ساختمان یکی از ظرفیت های بالقوه میدانی کشور است که میتواند عامل تحول کیفی از درون بطن جامعه معاصر باشد.

در کشور عزیزمان، ایران، باورهای اصیل ایرانی-اسلامی، همواره منشا غنا و تکامل فرهنگ و هویت سرزمینی بوده و در عصر حاضر معتبرترین منبع برای هدایت گفتمان معاصر و کنش حرفه ای معماری محسوب می شود.

امروز سوم اردیبهشت۱۴۰۰، ضمن قدردانی از تلاش معماران معاصر ایران در نقش پذیری اجتماعی خود، «روز ملی معمار» را صمیمانه، تبریک می گویم و امیدوارم، گامهای اعتلای معماری معاصر ایران، در جهت ایجاد بناها و فضاهای شهری شایسته و در شأن جامعه اصیل ایران تداوم داشته باشد.