شناسهٔ خبر: 99828 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدير فرودگاه ياسوج:

طول باند ۱۳ فرودگاه ياسوج ۴۱۴ متر افزايش يافت /پايان عمليات رنگ آميزی باند ۱۳

فرودگاه ياسوج مدير فرودگاه ياسوج گفت: با اتمام عمليات رنگ آميزی، ۴۱۴ متر به طول قابل استفاده باند ۱۳ اين فرودگاه افزوده شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عنایت انصاری فرد، مدیر فرودگاه یاسوج گفت: با پیگیری های به عمل آمده و بر اساس بند(GM۱ADR-DSN.B.۳۰(e و در نظر گرفتن شیب فرود۳.۳  درصد و حریم۳۶۰  متر برای فرود، ۴۱۴ متر از ۸۹۰ متر از جابجایی آستانه قبلی آزاد سازی و بطول باند ۱۳ اضافه شد.

انصاری فرد ضمن قدردانی از معاونت های عملیات هوانوردی و عملیات فرودگاهی و بویژه ادارات کل تجهیزات و تسهیلات و ساختمان در خصوص تهیه نقشه های لازم و اعزام نمایندگان به این فرودگاه اظهار داشت: عملیات رنگ آمیزی و خط کشی باند جدید نیز بطور کامل انجام شده و به این ترتیب، ۴۱۴ متر افزوده شده به طول باند، قابل استفاده شده است.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه ياسوج؛ مدیر فرودگاه یاسوج همچنین خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته ۸۹۰ متر به طول باند این فرودگاه افزوده شد اما به دلیل وجود زندان مرکزی در ابتدای باند به عنوان یک مانع، افزایش طول باند صورت گرفته بدون استفاده ماند اما با این اقدام مهم و اساسی، مسافت ۴۱۴ متر به طول باند ۱۳ اضافه شد و بر این اساس تغییر هواپیمای طرح این فرودگاه در دست بررسی است.