بندر امام خمینی

  • عادل دریس ۱۳۹۸-۰۵-۲۶ ۱۳:۲۹

    مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان:

    نقش مؤثر صنعت دریانوردی در تجارت جهانی

    بیش از ۹۰ درصد بار تجارت جهانی بر دوش شبکه حمل‌ونقل دریایی قرار دارد و در این میان کشور عزیزمان که از جنوب، از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان به آب‌های آزاد و از شمال به کشورهای حاشیه دریای خزر متصل است، ازجمله کشورهای برخوردار جهان در حوزه ارزشمند و فعال دریانوردی است.