نمایش همه
  • علی اسدی ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۱۵:۰۷

    دیدگاه:

    لزوم توجه صنعت هوانوردی ایران به بازارهای آفریقا

    «قرن بیست و یکم، قرن آفریقاست» این گزارهای است که بسیاری از کارشناسان توسعه به آن باور دارند. منابع اولیه سرشار و ایجاد ثبات سیاسی پس از دهه ها و حتی قرن ها تنش باعث شده امید زیادی به شکوفایی پتانسیل توسعه در کشورهای آفریقایی وجود داشته باشد و از همین رو کشورهای زیادی اقدام به سرمایه گذاری در این قاره کرده اند. اما گویا صنایع ایران، که صنعت هوایی را هم شامل می شوند، از این کاروان عقب مانده اند.