شهرهای جدید - شهرهای نوبنیاد

  • شهرهای جدید ۱۳۹۳-۰۶-۱۷ ۱۱:۴۱

    آشنايی با شهرهای جدید

    شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌شود که در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل ۳۰ هزار نفر‌ به اضافه ساختمان‌ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.