چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۲

ببینید| عملیات برفروبی شبانه محورهای ارتباطی شهرستان ارومیه