پنجشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۷

گزارش تصویری: خانه‌های تاریخی ساری (سردار جلیل- کلبادی-میرگتی - صادقیان)