شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰

گزارش تصویری: برگزاری سیزدهمین نشست ایران‌شهر در خانه گفتمان شهری