یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۹

همزمان با روز خبرنگار صورت گرفت:

گزارش تصویری: تجلیل از خبرنگاران پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی