چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۱

گزارش تصویری: شورای سازماندهی مبادی زمینی با دستور ارزیابی ظرفیت های مرزی برای سفر زایران ایرانی

دریافت تصاویر