دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸

گزارش تصویری: برگزاری بیست و دومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران