یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱

گزارش تصویری: برگزاری مانور مقابله با ورود غیرمجاز و خرابکاری در بندر شهید رجایی